• Toelatingsbeleid Techniekcollege

Uitgangspunten:

  • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
  • We begeleiden de student naar de best passend opleiding.
  • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is. Bij niet verwante doorstroom richting mbo techniek, moet het vak wiskunde of natuur en scheikunde 1 in het eindexamenpakket vmbo zitten.
  • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
  • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
  • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019/2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
  • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
  • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Intake en plaatsing

Na aanmelding voor een opleiding ontvangt de student een uitnodiging voor de intake. Bij een aantal opleidingen ontvangt de student eerst een uitnodiging voor een onderzoek, de talentscan, en vervolgens voor een gesprek met een plaatsingsadviseur. De talentscan wordt ingezet enerzijds om te bekijken of er een goede match is tussen wens en haalbaarheid, anderzijds om richting te kunnen geven aan de begeleiding vanaf het begin van het schooljaar. Het Techniekcollege zet de talentscan in: bij alle studenten die instromen in BOL niveau 2; bij studenten met vmbo kader die willen doorstromen naar een opleiding op BOL niveau 4; bij chauffeur wegvervoer BBL 2 en Operator B BOL niveau 3.

Is er sprake van een goede match tussen wens en haalbaarheid dan wordt de student ingeschreven voor de opleiding. Is er sprake van twijfel aan de kant van de student of aan de kant van de school, dan wordt de student begeleid naar de best passende opleiding.