Timmerman

Beroepsbeschrijving

Timmerlieden werken in de sector burger- en utiliteitsbouw en zijn op verschillende locaties werkzaam. Dat kan zijn op grote nieuwbouwprojecten, kleinschalige nieuwbouw of verbouw/renovatie. Ze werken bij kleine, middelgrote of grote bouwbedrijven. Timmerlieden werken meestal in kleine ploegen. Zij werken zowel binnen als buiten.

Iets voor mij?

Goede timmerlieden hebben oog voor veiligheid, houden zich aan procedures en instructies. Zij kunnen goed in teamverband werken, waarbij het team een eigen verantwoordelijkheid heeft. Voor een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat timmerlieden een professionele beroepshouding hebben, waarbij ruimtelijk inzicht en denkvermogen, kwaliteit, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen van belang zijn.

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding volg je praktijk- en theorieonderwijs. Je leert samenwerken en overleggen, vakdeskundigheid toepassen, materialen en middelen inzetten, kwaliteit leveren, instructies en procedures opvolgen, aansturen, begeleiden, formuleren en rapporteren, plannen en organiseren.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 2 jaar.

Mogelijke functie

Als timmerkracht werk je in de nieuwbouw, renovatie, restauratie of in de werkplaats bij kleine en middelgrote bouwbedrijven.

Vervolgopleidingen

Na de opleiding Timmerman niveau 2 is het mogelijk om door te leren in de opleiding Allround timmerman niveau 3 BOL/BBL of Middenkaderfunctionaris Bouw BOL niveau 4.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent ben je lesgeld plichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 1.155,00

Bijzonderheden

Kies je voor een BOL-opleiding dan ga je 5 dagen per week naar school. Tijdens deze dagen krijg je de helft theorie en de helft praktijk. Na een periode van 4 weken op school ga je 4 weken op stage.

Aanmelden voor een doe-dag of meeloopdag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-dagdeel (middag of ochtend) of meeloopdag. Stuur een mail naar mevr. N. Geven: n.geven@leeuwenborgh.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging. Geef aan of je interesse hebt voor een meeloopdag of doe-dag.


Leerweg: BOL

Niveau: 2

Crebo: 25128

Locatie: Beek

Toelatingseisen

  • Diploma basisberoepsgerichte leerweg;
  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.