Timmerman

Beroepsbeschrijving

Timmerlieden werken in de sector burger- en utiliteitsbouw en zijn op verschillende locaties werkzaam. Dat kan zijn op grote nieuwbouwprojecten, kleinschalige nieuwbouw of verbouw/renovatie. Ze werken bij kleine, middelgrote of grote bouwbedrijven. Timmerlieden werken meestal in kleine ploegen. Zij werken zowel binnen als buiten.

Iets voor mij?

Goede timmerlieden hebben oog voor veiligheid, houden zich aan procedures en instructies. Zij kunnen goed in teamverband werken, waarbij het team een eigen verantwoordelijkheid heeft. Voor een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat timmerlieden een professionele beroepshouding hebben, waarbij ruimtelijk inzicht en denkvermogen, kwaliteit, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen van belang zijn.

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding volg je praktijk- en theorieonderwijs. De praktijk wordt verzorgd door de werkgever buiten schools.

Je leert samenwerken en overleggen, vakdeskundigheid toepassen, materialen en middelen inzetten, kwaliteit leveren, instructies en procedures opvolgen, aansturen, begeleiden, formuleren en rapporteren, plannen en organiseren.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 2 jaar.

Mogelijke functie

Als timmerkracht werk je in de nieuwbouw, renovatie, restauratie of in de werkplaats bij kleine en middelgrote bouwbedrijven.

Vervolg opleidingen

Na de opleiding Timmerman niveau 2 is het mogelijk om door te leren in de opleiding Allround timmerman niveau 3 BOL/BBL of Middenkaderfunctionaris Bouw BOL niveau 4.

Kosten opleiding

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 1 en 2) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 240,00.
Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 3 en 4) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 582,00.

Kosten lesmiddelen

Licenties voor de lesstof. Laptop is noodzakelijk.

Licentiekosten en kosten voor materialen zijn nog onbekend. Daarnaast moet vanaf 18 jaar lesgeld betaald worden, zoals wettelijk is vastgesteld.

Aanmelden voor een doe-dag of meeloopdag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-dagdeel (middag of ochtend) of meeloopdag. Stuur een mail naar mvr. N. geven: n.geven@leeuwenborgh.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging. Geef aan of je interesse hebt voor een meeloopdag of doe-dag.


Leerweg: BBL

Niveau: 2

Crebo: 25128

Locatie: Beek

Toelatingseisen

  • Diploma basisberoepsgerichte leerweg;
  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.