Technicus Human technology (Industrieel Product Ontwerpen)

Beroepsbeschrijving

 Als industrieel product ontwerper werk je bij een ontwerpbureau, een projectontwikkelaar, een productieafdeling van een ziekenhuis of een prototypebouwer. Het gaat om bedrijven die bezig zijn met het ontwikkelen en verbeteren van producten. Je wilt producten beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers. Je onderzoekt eerst wat er aan de hand is of waar gebruikers last van hebben. Dan ga je op zoek naar oplossingen. Met als resultaat dat het leven van mensen aangenamer wordt. Dan kan zijn door de techniek, maar ook door het design.           

Iets voor mij?

De industrieel product ontwerper kan als volgt worden getypeerd: gebruikersgericht, communicatief, analytisch, creatief en probleemoplossend. Hij is een teamworker, heeft een flexibele instelling en beschikt over projectmanagementvaardigheden. Hij heeft gevoel voor marketing, trends en vormgeving. Hij is in staat zich in te leven in situaties die per bedrijf of branche kunnen verschillen, en is daardoor in alle mogelijke werkgebieden in te zetten.

Opleidingsinhoud

Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen. Tijdens de opleiding volg je het praktijk- en theorieonderwijs voor een groot gedeelte binnen de school. Daarnaast zijn er ook periodes dat je op stage gaat bij een erkend leerbedrijf.           

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.  

Waar richt je je op in het profieldeel?
• Voorbereiden, uitvoeren en presenteren van gebruikers- of gebruiksonderzoek
• Voorbereiden, uitvoeren en presenteren van marktonderzoek en begeleiding van projecten.   

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 3 jaar.

Vervolgopleidingen

Met deze niveau 4 opleiding ben je toelaatbaar op het hbo.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent ben je lesgeld plichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 1.155,00

Kosten lesmiddelen

Naast de boeken zijn beschermende kleding en schoenen, veiligheidsbril en meetgereedschap noodzakelijk. Een laptop is verplicht.     

Boeken ca. € 800,- voor de gehele opleiding.

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuis bezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je  leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Aanmelden voor een doe-middag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-middag. Jij krijgt dan een programma op maat aangeboden. 
Stuur een mail naar dhr. B. Stanneveld :b.stanneveld@leeuwenborgh.nl
Je ontvangt dan een uitnodiging.


Leerweg: BOL

Niveau: 4

Crebo: 25265

Locaties: Sittard-Geleen (Arendstraat), Sittard-Geleen (Rijksweg Zuid)

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.