Technicus Engineering Werktuigbouwkunde

Beroepsbeschrijving

Als Technicus Engineering Werktuigbouwkunde gebouwde omgeving werk je aan (concept)ideeën of voer je complexe opdrachten uit. In overleg met de opdrachtgever kies je de juiste materialen, maakt tekeningen, begeleidt werk, maakt een projectplanning en kostencalculatie, test systemen of producten in het werkgebied gebouwde omgeving. Hierbij staan nieuwe energiesystemen centraal. Deze brede opleiding biedt ook de mogelijkheid voor doorstroming naar het hbo.

Waar werk je?

Na het behalen van je diploma Technicus Engineering Werktuigbouwkunde Gebouwde Omgeving kun je werken bij: industriële bedrijven, dienstverlenende bedrijven of bij service- en onderhoudsbedrijven van verschillende omvang in de gebouwde omgeving.

Als specialist kun jij met al jouw technische kennis en je onderzoekende houding, de juiste diagnose stellen. Je kunt binnen een team ook een leidinggevende functie vervullen of leiding geven aan een project. Dit kan op verschillende locaties zijn waarbij je werkt aan diverse werktuigbouwkundige producten / installaties. Dit kunnen zijn: verwarmingsinstallaties, luchtbehandelingssystemen, constructies, technische leidingsystemen, warmtepompen, zonnecollectoren en zonnepanelen.

Iets voor mij?

Dan wil jij jezelf in de techniek verder gaan ontwikkelen. Waarbij je nieuwe werktuigbouwkundige principes, kennis en vaardigheden gaat aanleren met oog voor kwaliteit en kwantiteit. Daarnaast vind je veilig werken belangrijk en mogelijk kunnen doorstromen naar het hbo.

Opleidingsinhoud

Onze opleiding start met het aanbrengen van een brede theoretische basiskennis onder andere: constructieleer, materialenleer, verbindingstechnieken, besturingstechniek, bedrijfskunde, wiskunde, natuurkunde.

Maar ook praktische basisvaardigheden als: praktijk constructietechnieken, materiaalonderzoek, warmte en stroming, energieleer, luchtbehandeling, montage en onderhoud, CAD-tekenen, etc.

En algemeen vormende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen.

Door het aanbieden van keuzedelen heeft de student meer invloed op de onderwijsinhoud.

In de hogere leerjaren zorgen integrale beroepsopdrachten voor meer zelfsturend vermogen (21e eeuwse vaardigheden) van studenten en doen een appel aan het ontwikkelen van de beroepsbekwaamheid.

In deze periode loop je ook 3 perioden stage bij een bedrijf.

Onze opleiding is innovatief en biedt mogelijkheden tot maatwerktrajecten. Individuele leerlingbegeleiding en Up-to-date leerprogramma afgestemd op het hedendaagse bedrijfsleven, zijn de basis voor succes.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 4-jaar. Hiervan is circa 1,2 jaar beroepspraktijkvorming (stage).

Met de juiste vooropleiding behoort een verkorte opleiding tot de mogelijkheden. De opleidingsduur is dan 3-jaar.

Vervolgopleidingen

Hoger beroepsopleiding (hbo), bijvoorbeeld: engineering.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent ben je lesgeld plichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 1.155,00

Circa € 1.200 voor boeken en licenties (Bedrag onder voorbehoud).

Aanmelden voor een doemiddag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doemiddag. Neem hiervoor contact op met de heer: j.schoonbroodt@Leeuwenborgh.nl of de heer: r.vanoerle@Leeuwenborgh.nl

Leerweg: BOL

Niveau: 4

Crebo: 25297

Locatie: Maastricht

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.