Technicus Engineering Elektrotechniek

Beroepsbeschrijving

Als Technicus Engineering Elektrotechniek Gebouwde Omgeving werk je aan (concept)ideeën of voer je complexe opdrachten uit. In overleg met de opdrachtgever kies je voor de juiste installatiemethode, maak je ontwerpen voor elektrotechnische installaties, begeleid je werkzaamheden, maak je projectplanningen en kostencalculaties, test je elektrotechnische installaties, programmeer je elektrotechnische systemen of producten in het werkgebied gebouwde omgeving. Hierbij staan nieuwe energiesystemen centraal. Deze brede opleiding biedt ook de mogelijkheid tot doorstroming naar het hbo.

Waar werk je?

Na het behalen van je diploma Technicus Engineering Elektrotechniek Gebouwde Omgeving kun je werken bij elektrotechnische installatiebedrijven waar je meewerkt aan het realiseren van grote elektrotechnische installaties in de utiliteit zoals hotels, scholen en ziekenhuizen of help je bij het realiseren van elektrische installaties in woningen en bedrijven. Ook kun je werkzaam zijn bij dienstverlenende bedrijven van verschillende omvang in de gebouwde omgeving. Daarnaast kun je zelfstandig een elektrotechnisch installatiebedrijf starten. Het elektrotechnische werkveld is zeer veelzijdig en uitdagend.

Als specialist kun jij met al jouw technische kennis en je onderzoekende houding, de juiste diagnose stellen bij storingen aan elektrotechnische installaties of systemen of beoordelen of een elektrotechnische installatie voldoet aan alle relevante veiligheidseisen bij bijvoorbeeld het opleveren van elektrotechnische installaties. Je kunt binnen een team ook een leidinggevende functie vervullen of leiding geven aan een project. Dit kan op verschillende locaties zijn waarbij je kunt werken aan o.a. domotica installaties, brandmeldinstallaties, inbraakbeveiligingen, computernetwerken of besturingsinstallaties van geautomatiseerde systemen.

Iets voor mij?

Dan wil jij jezelf in de techniek verder gaan ontwikkelen. Waarbij je nieuwe elektrotechnische principes, kennis en vaardigheden gaat aanleren met oog voor kwaliteit en kwantiteit. Daarnaast vind je veilig werken belangrijk en wil je mogelijk kunnen doorstromen naar het hbo.

Opleidingsinhoud

Onze opleiding start met het aanbrengen van een praktische basisvaardigheden als: praktijk elektrotechnische installatietechnieken, meettechnieken, aandrijftechniek, domotica, tekeninglezen, PLC techniek en besturingstechniek CAD-tekenen, etc. Daarnaast ontwikkel je ook een brede theoretische basiskennis onder andere: theoretische elektrotechniek, ontwerpen van elektrotechnische installaties, uitgebreide kennis van elektrotechnische Normen en Veiligheidsregels , bedrijfskunde, wiskunde, natuurkunde. Maar ook werk je aan algemeen vormende vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen. Door het aanbieden van keuzedelen heb je als student meer invloed op de onderwijsinhoud. In de hogere leerjaren zorgen integrale beroepsopdrachten voor meer zelfsturend vermogen (21e eeuwse vaardigheden) van studenten en doen een appèl op het ontwikkelen van de beroepsbekwaamheid. In deze periode loop je ook 4 perioden stage bij een bedrijf. Onze opleiding is innovatief en biedt mogelijkheden tot maatwerktrajecten. Individuele leerlingbegeleiding en Up-to-date leerprogramma afgestemd op het hedendaagse bedrijfsleven, zijn de basis voor succes.

Leerweg: BBL

Niveau: 4

Crebo: 25297

Locatie: Maastricht

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.