Technicus engineering

Beroepsbeschrijving

De technicus engineering werkt in bedrijven uit verschillende sectoren en van verschillende omvang. Men treft hem bijvoorbeeld aan in de sector industrie, dienstverlening en onderhouds- en servicebedrijven, van klein-, midden- tot het grootbedrijf.
Werktuigbouw en elektrotechniek komen samen in besturingsinstallaties en systemen. Die systemen worden in bedrijven gebruikt voor allerlei machines. Ze worden vaak speciaal ontworpen en gemaakt, afgestemd op de gebruiker.
Je werkt zelfstandig en bent kwaliteits- en kostenbewust. Je denkt conceptueel en hebt procesmatig inzicht waarmee je problemen signaleert en oplost. Met je communicatie- en sociale vaardigheden zorg je ervoor dat deze oplossing klantgericht is.
Vaak ben je leidinggevende van een team.

Bedrijven

De werkgebieden waar de technicus engineering werkt zijn:

- metaal: dit zijn industriële en toeleverende bedrijven van producten en halffabricaten. Het gaat hier om de metaalproductenindustrie, machine- en apparatenbouw, transportmiddelenindustrie, voeding en genotsmiddelenindustrie, (petro)chemie en hout- en papierindustrie. Binnen deze bedrijven werkt de technicus engineering in een technische dienst of op de afdeling storing en onderhoud;
- elektrotechniek: dit zijn productie-, installatie en servicebedrijven. De technicus engineering werkt hier aan elektrotechnische machines, apparatuur en installaties, consumentenelektronica, kantoormachines en elektrotechnische gebruiksgoederen;
- installatietechniek: dit zijn bedrijven die werken aan gebouwinstallaties bij alle mogelijke klanten/opdrachtgevers en in alle mogelijke gebouwen. Het betreft bijvoorbeeld: centrale verwarming- en klimaatsystemen, luchtbehandelingssystemen en airconditioning, gas- en stookinstallaties, sanitaire- en drinkwatersystemen; - machinebouw en mechatronica: dit zijn bedrijven in de machine-industrie en apparatenbouw, die mechatronische producten vervaardigen. Dit betekent dat de bedrijven machines of onderdelen van machines vervaardigen zoals: liften, allerlei plaatsing- en sorteermachines (pick and place), vul- en verpakkingsmachines lasrobots, volautomatische melkmachines, kopieermachines.

Iets voor mij?

Als het werken als technicus engineering je aanspreekt, is het goed te bedenken of de volgende kenmerken op jou van toepassing zijn: Je kunt goed denken in concepten en modellen. Je plant en organiseert graag. Je hebt een brede belangstelling voor techniek.

Opleidingsinhoud

Met behulp van Integrale Beroeps Opdrachten (IBO) en Beroeps Praktijk Vorming (BPV) doorloop je alle kerntaken en werkprocessen die bij jouw kwalificatiedossier horen.
De BPV volg je in het bedrijfsleven waardoor je realistische opdrachten krijgt. De hele opleiding kent drie leergebieden nl. Mechanical-, Electrical- en Energy Engineering.

De totale opleiding omvat de onderstaande onderdelen.

BASISDEEL (50%) Beroep specifieke onderdelen ( 35%) gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen

GENERIEKE ONDERDELEN (15%) door de landelijke overheid geformuleerd: Nederlands, Rekenen, Loopbaan en burgerschap, Engels (niveau 4)

PROFIELDEEL (35%) Bestaat uit kerntaken en werkprocessen die specifiek zijn voor het beroep Technicus Engineer

KEUZEDEEL (15%) Verplicht onderdeel. Dient ter verrijking, verbreding en verdieping waardoor de kansen op arbeidsmarkt en vervolgstudie worden vergroot.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 4 jaar.

Wat leer je

Tijdens de opleiding technicus engineering worden de onderstaande vaardigheden aangeleerd.

- Ontwerpen van producten of systemen;
- Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens;
- Het maken van tekening(pakket);
- Kiezen van materialen en onderdelen;
- Werkvoorbeiding;
- Kostenberekening maken en begroting bewaken;
- Organiseren van mensen en middelen;
- Begeleiden van het werkproces, het onderhoudswerk en het testen van producten en systemen;
- Voert kwaliteitscontroles uit Het werk opleveren.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 4 jaren.

Afronding

Aan het eind van de opleiding maak je één of meer proeven van bekwaamheid in een bedrijf.

Vervolgopleidingen

De opleiding tot Technicus Engineering volg je om hierna naar het HBO te gaan. Met deze opleiding kun je natuurlijk ook prima in het bedrijfsleven terecht.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent ben je lesgeld plichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 1.155,00.

Kosten studiemiddelen

Kosten voor lesmateriaal onder voorbehoud €1050,- Hieronder vallen o.a. licenties voor de boeken, taal en rekenblokken, VCA, rekenmachine, schrijf- en tekengerei, rekenmachine. Maar ook een aantal zaken voor de praktijklessen zoals overall en kledingbatch, werkschoenen, veiligheidsbril en een schuifmaat en kraspen. Daarnaast is een laptop met internet-WiFi verplicht. Op deze laptop moet het Office-pakket kunnen draaien.

Bijzonderheden

Vrijstellingen van examens worden verleend door de examencommissie. De deelnemer moet een vrijstelling schriftelijk aanvragen. De aanvraag moet je kunnen onderbouwen en voorzien van bewijslast (documenten).

Aanmelden voor een doe-dag of meeloopdag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-dagdeel (middag of ochtend) of meeloopdag. Stuur een mail naar dhr. W. Laurenssen:

wlourenssen@techniekcollegezl.nl Je ontvangt dan een uitnodiging. Geef aan of je interesse hebt voor een meeloopdag of doe-dag.


Leerweg: BOL

Niveau: 4

Crebo: 25297

Locatie: Heerlen

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.