Technicus Elektrische Installaties Industriële installaties en systemen

Het beroep

Als Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen (besturingssystemen) houd je je bezig met het maken en onderhouden van producten zoals productiemachines in fabrieken, liften in openbare gebouwen, verkeerssignalering en openbare verlichting. Dit doe je op een vaste locatie of in een ambulante functie. Je bent als technicus verantwoordelijk voor het aansturen van de werkprocessen, de kwaliteit van het geleverde werk en het leidinggeven aan de medewerkers in de uitvoering. Ook krijg je te maken met zowel preventief als correctief onderhoud. Je hebt te maken, afhankelijk van het product dat je maakt, met machinebesturingen, verschillende regeltechnieken en werktuigbouwkundige constructies. Je zal als technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen ook je collega’s aansturen. Verder zal je  als technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen ervoor zorgen dat alle werkzaamheden zo worden uitgevoerd zodat de klanten tevreden zijn.

Waar kun je gaan werken?

Als Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen kun je aan het werk bij installatiebedrijven die gespecialiseerd zijn in industriële apparatuur en installaties. De vraag naar vakbekwame elektrotechnici wordt, gezien de ontwikkeling in de branche, steeds groter. Dit heeft er mede mee te maken dat de elektrotechnische branche zich steeds sneller ontwikkeld.

Iets voor mij?

Je hebt natuurlijk aanleg voor techniek. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en je streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit. Je volgt voorgeschreven procedures en je kunt registreren, rapporteren en communiceren. Je bent inventief en goed in het oplossen van problemen. Je werkt graag samen  met anderen maar kunt ook alleen werken. Je bent zelfverzekerd en besluitvaardig, dienstverlenend en klantgericht. Je kunt goed omgaan met andere mensen en hebt aandacht voor veiligheid en milieu. 

Ben je een multitasker met affiniteit voor Techniek. Durft je verantwoordelijkheid te dragen en beslissingen te nemen.       

De opleiding

Opleidingsinhoud

In de opleiding Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen ontwikkel je naast technische vaardigheden ook leidinggeven en projectmatige kennis.

Welke vakken krijg je?

Om je optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt, volg je vakken zoals praktijk, begroten, ondernemersvaardigheden, projectmanagement, PLC Techniek, Fluidsim, elektrotechnisch tekenen, Algemene Ondernemersvaardigheden en Projectmanagement.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Leerjaar 1 bestaat uit basisvakken in de Elektrotechniek. Deze zijn nodig om een gezonde basis te creeren om vervolgens in leerjaar 2 & 3 te specialiseren.

Afronding

Opleidingsduur: drie jaar.

De opleiding wordt afgerond met een landelijk erkend mbo-diploma.

Na de opleiding

Na het afronden van deze opleiding is doorstroom naar het HBO mogelijk. Uiteraard kun je ook gaan werken.

Ook interessant

Indien je interesse meer naar de woning- en utiliteitsbouw uit gaat dan is de opleiding Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit (25263) echt iets voor jou. Wil je een opleiding volgen die meer praktijkgericht is en je wilt toch de mogelijkheid hebben daarna nog door te stromen dan is de opleiding monteur elektrotechnische installaties (25333) meer iets voor jou.

Stage

Gedurende de opleiding loop je ieder jaar stage bij verschillende bedrijven. Jaarlijks circa 250 stage-uren.

In het kort

Studiemiddelen

Naast de boeken zijn beschermende kleding en schoenen, veiligheidsbril en meetgereedschap noodzakelijk. Een laptop is verplicht. Boeken ca €1.312,- gehele opleiding. 

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent ben je lesgeld plichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018 - 2019 bedraagt € 1.155,00

Kosten lesmiddelen
Naast de boeken zijn beschermende kleding en schoenen, veiligheidsbril en meetgereedschap noodzakelijk. Een laptop is verplicht.     

Boeken ca €1.312,- gehele opleiding.

Aanmelden voor een meeloopdag?

Wil je deze opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een meeloopdag. Stuur een mail naar dhr. G. Grassi: g.grassi@leeuwenborgh.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging.

Leerweg: BOL

Niveau: 4

Crebo: 25262

Locatie: Maastricht

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.