Schilder

Beroepsbeschrijving

Als medewerker schilder kun je aan de slag bij bedrijven in de schilders- en onderhoudssector. Je voert werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers uit onder meer de woningbouw, renovatie, verbouw en het vastgoedonderhoud. Je houdt je bezig met het uitvoeren van onderhoudschilderwerk en nieuwbouwschilderwerk zowel binnen als buiten. Je werkzaamheden bestaan uit het voorbehandelen van ondergronden, verfsystemen aanbrengen, beglazingssystemen plaatsen, wanden afwerken, etc. Het kan voorkomen dat een ruit moet worden vervangen, of dat er een wand moet worden behangen. Soms zul je op de werkplaats werkzaam zijn, maar meestal ben je op locatie aan het werk. Je voert je werkzaamheden uit onder begeleiding of in teamverband.

Opleidingsinhoud

De opleiding is een 2-jarige dagopleiding (BOL 2 opleiding). Dit betekent minimaal 60% van de tijd leren op school. De rest van de tijd wordt buitenschools geleerd. De leerlingen volgen een individuele leerroute en worden door hun mentor geholpen met hun leer- en ontwikkelingsplan. De opleiding is sterk competentiegericht waarbij projecten de kern vormen van de opleiding. Er is geregeld en intensief contact met de begeleiders buiten school (leermeesters). De examens worden in de vorm van presentaties afgenomen. Je gaat 3 dagen of tenminste 20 uur per week werken bij een bedrijf. Het bedrijf waar je de opleiding uitvoert dient door het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs goed gekeurd te zijn. De school zorgt voor een stageplek. Daarnaast ga je 2 dagen per week naar school. De leerstof is ingedeeld in een praktijkdeel en een theoriedeel. De lesstof is competentiegericht opgezet en zelfsturend.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 2 jaar.

Mogelijke functie

Als schilder werk je, meestal o.l.v. een allround schilder, bij een schildersbedrijf.

Examens

Je sluit de opleiding af met 3 proeven van bekwaamheid. Gedurende de opleiding bouw je een portfolio op.

Vervolgopleidingen

Restauratieschilder. Gezel Schilder.

Kosten opleiding

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 3 en 4) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 582,00.

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 1 en 2) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 240,00.

Vraag bij de organisatie waarmee je een leer-arbeidsovereenkomst hebt wie de kosten, cursusgeld en de daarbij behorende leermiddelen, draagt.

Aanmelden voor een doe-dag of meeloopdag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-dagdeel (middag of ochtend) of meeloopdag. Stuur een mail naar PCurfs@techniekcollegezl.nl Je ontvangt dan een uitnodiging. Geef aan of je interesse hebt voor een meeloopdag of doe-dag.


Leerweg: BBL

Niveau: 2

Crebo: 25589

Locatie: Sittard-Geleen (Rijksweg Zuid)

Toelatingseisen

  • Diploma basisberoepsgerichte leerweg;
  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.

INTRODUCTIEWEEK 3 SEPT

Schilderen leerjaar 1 Klassen S12A, S13A, S12BBL, S13BBL

Leerjaar 1

- We starten de eerste schooldag om 10.00 uur tot 12.00 uur zorg dat je op tijd bent.

- Locatie Rijksweg Zuid 70, 6134 AD Sittard.

- Lokaal H244 (tweede verdieping)

- Neem pen en papier mee

- Het lesprogramma start op dinsdag 4 september.

Schilderen leerjaar 2 en 3 Klassen S22A, S33A, S22BBL, S33BBL

Leerjaar 2 en leerjaar 3

- We starten de eerste schooldag om 13.00 uur tot 15.00 uur zorg dat je op tijd bent.

- Locatie Rijksweg Zuid 70, 6134 AD Sittard.

- Lokaal H244 (tweede verdieping)

- Neem pen en papier mee

- Het lesprogramma start op dinsdag 4 september.