Middenkaderfunctionaris Bouw

Beroepsbeschrijving

Als middenkaderfunctionaris bouw kun je gaan werken als opzichter, calculator, werkvoorbereider, tekenaar, uitvoerder bij een bouwbedrijf enz. Je bent betrokken bij het bouwproces en bezig met het voorbereiden, bouwen en onderhouden van allerlei soorten bouwwerken. Je werkt ontwerpen uit, je leert bouwwerken voorbereiden en houd je bezig met de planning en de kosten. Alles wat je doet heeft gevolge, hetzij de kosten, planning of kwaliteit. De door jou gemaakte tekening moet alle informatie bezitten om de bouw voorspoedig te laten verlopen. De Middenkaderfunctionaris Bouw verdiept zich in het project en stemt af in wat gewenst wordt. Hij stemt deze wensen af met allerlei deskundigen van zowel eigen bedrijf als externe bedrijven en met de klant en de opdrachtgever.

Iets voor mij?

Als middenkaderfunctionaris bouw moet je beslissingen kunnen nemen, samenwerken, rapporteren en presenteren. Daarnaast moet hij kunnen plannen en organiseren, als ook kwaliteit leveren, analyseren en bedrijfsmatig handelen.

Kijk ook eens op: www.duurzaamthuis.nl.

Opleidingsinhoud

Binnen deze opleiding werk je aan IBO’s (integrale beroepsopdrachten). Dit zijn opdrachten die lijken op de authentieke beroepssituatie waar je individueel of in groepsverband aan werkt. Dit zorgt ervoor dat de theorie en praktijk beter bij elkaar aansluiten. Wij hebben een breed aanbod keuzedelen. Je kunt je onder andere specialiseren op het gebied van civiele techniek en innovaties. Tevens volg je het praktijk- en theorieonderwijs voor een groot gedeelte binnen de school. Daarnaast zijn er ook periodes dat je op stage gaat bij een erkend leerbedrijf.

Je leert beslissen en activiteiten initiëren, aansturen, samenwerken en overleggen, ethisch en integer handelen, overtuigen en beïnvloeden, formuleren en rapporteren, vakdeskundigheid toepassen, materialen en middelen inzetten, analyseren, onderzoeken, plannen en organiseren, op de behoeften en verwachtingen van de klant richten, kwaliteit leveren, instructies en procedures opvolgen, omgaan met veranderingen en aanpassen en bedrijfsmatig handelen.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 4 jaar.

De reguliere opleidingsduur van de opleiding is 4 jaar. Maar ben jij een Havist, een TL-er met hoge cijfers of kom je van een aanverwante niveau 2 of 3 opleiding? Heb je een goede motivatie en kun je goed zelfstandig werken? Dan kom je in aanmerking voor het versneltraject. Dan kun je het diploma halen in 3 jaar.

Vervolgopleidingen

Dit diploma geeft je de mogelijkheid om verder te studeren aan het Hoger Beroeps Onderwijs. Verder studeren aan een lerarenopleiding behoort ook tot de mogelijkheid.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent ben je lesgeld plichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 1.155,00

Kosten lesmiddelen

Naast de boeken zijn beschermende kleding en schoenen, veiligheidsbril en meetgereedschap noodzakelijk. Een laptop is verplicht.

Licentiekosten en materialen bedragen ca. 1.312,-.

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuis bezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Aanmelden voor een doe-dag of meeloopdag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-dagdeel (middag of ochtend) of meeloopdag. Stuur een mail naar dhr. B. Claessens: BClaessens@arcuscollege.nl Je ontvangt dan een uitnodiging. Geef aan of je interesse hebt voor een meeloopdag of doe-dag.


Leerweg: BOL

Niveau: 4

Crebo: 25104

Locatie: Maastricht

    • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
    • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
    • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

    Voor deze opleiding is het wenselijk dat je wiskunde in je pakket hebt.