Medewerker sign

Beroepsbeschrijving

‘Sign’ is het Engelse woord voor teken. Als medewerker sign ben je bezig met visuele communicatie. Je kunt werken bij bijvoorbeeld een reclame- of beletteringsbedrijf. Onder begeleiding bewerk en ontwerp je opdrachten voor reclame. Dit doe je met behulp van computerprogramma’s. Wanneer je de opleiding Medewerker Sign hebt gevolgd kun je reclameopdrachten voor bijvoorbeeld autoreclame, gevelreclame, reclamezuilen, posters, banners, vlaggen, kleding, tekst- en naamplaten digitaal maken en bewerken. Dit doe je in een team van collega’s onder begeleiding van je leidinggevende.

Opleidingsinhoud

‘Sign’ is het Engelse woord voor teken. Als Allround Signmaker ben je bezig met visuele communicatie. Je kunt werken bij bijvoorbeeld een reclame- of beletteringsbedrijf. Je bewerkt en ontwerpt reclameopdrachten. Dit doe je met behulp van computerprogramma’s. Wanneer je de opleiding Allround Signmaker hebt gevolgd kun je reclameopdrachten voor bijvoorbeeld autoreclame, gevelreclame, reclamezuilen, posters, banners, vlaggen, kleding, tekst- en naamplaten digitaal maken en bewerken. Deze opdrachten voer je zelfstandig uit. Daarnaast geef je leiding aan je collega’s. Jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering van een idee of concept van je opdrachtgever.
De opleiding is anders ingericht dan op de middelbare school. Het studeren is gebaseerd op het behalen van competenties. Dat wil zeggen dat je voor het beroep relevante kennis en vaardigheden moet ontwikkelen. Tijdens je opleiding werk je aan de ontwikkeling van deze competenties. De vorm waarin je leert is deels in projecten. In een project worden verschillende vaardigheden en kennis geïntegreerd. Een project voer je soms alleen uit maar meestal in een groep. Naast de projecten heb je ook nog les in vakken die nodig zijn om de projecten te kunnen uitvoeren.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 2 jaar.

Toelichting

De vakken waarin je les krijgt en/of die je tegenkomt in de projecten zijn o.a.  • signpraktijk, signtheorie, signtechniek, Vormgeving en DTP • Engels:(communiceren in een vreemde taal) • Nederlands: (communiceren in het Nederlands) • LLB (Leren Loopbaan Burgerschap), Rekenen/Wiskunde. Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de beroepspraktijkvorming (BPV). Voor de BOL betekent dat, dat je stages loopt. Hiervoor wordt een praktijkovereenkomst afgesloten tussen de student, de school en het bedrijf dat de praktijk verzorgt. Vanaf het eerste leerjaar loop je stage. De school kan je helpen bij het vinden van een geschikte stageplaats. Kijk ook voor een BPV-plaats op de website www.s-bb.nl.

Examens

De resultaten die je behaalt met de projecten zijn mede bepalend voor het halen van het diploma.

Om je in te kunnen schrijven voor deze beroepsopleiding heb je een VMBO-diploma of een overgangsrapport van HAVO 3 naar 4 nodig. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek en een toelatingsonderzoek. Alle kandidaten leggen dit traject af. Daarbij proberen we, afhankelijk van de beroepsopleiding, te beoordelen of je voldoende gemotiveerd bent en weet waar je aan begint, of je geïnteresseerd bent in kunst en vormgeving, of je voldoende creatieve en beeldende mogelijkheden hebt en of je de gekozen beroepsopleiding met succes kunt afronden. Voor het toelatingsonderzoek adviseren we je om zoveel mogelijk eigen werk (liefst in verschillende technieken uitgevoerd) mee te nemen. Indien nodig, worden er aanvullende afspraken met je gemaakt. Als je toelaatbaar bent, sluit het Arcus College een onderwijsovereenkomst met je af waarin afspraken over het opleidingstraject zijn vastgelegd. In deze onderwijsovereenkomst worden de rechten en plichten van het Arcus College en van jou geregeld.

Vervolgopleidingen

Met het diploma medewerker Sign kun je o.a. verder leren voor Allround Signmaker niveau 3.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent ben je lesgeld plichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 1.155,00

Bijzonderheden

Let op:
• er moet een toelatingsexamen gedaan worden,
• de opleiding heeft maar een beperkt aantal plaatsen (± 1 klas), wat dus inhoud, dat het mogelijk is dat je, ondanks gebleken talent/kwaliteit, mogelijk niet tot de opleiding toegelaten wordt. 

Aanmelden voor een doe-dag of meeloopdag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-dagdeel (middag of ochtend) of meeloopdag. Stuur een mail naar

Roswitha: RMeuwissen@techniekcollegezl.nl

 Je ontvangt dan een uitnodiging. Geef aan of je interesse hebt voor een meeloopdag of doe-dag.


Leerweg: BOL

Niveau: 2

Crebo: 25214

Locatie: Sittard-Geleen (Rijksweg Zuid)

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg; 
  • VMBO Basisvorming
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.