Gezel schilder

Beroepsbeschrijving

Je kunt zelfstandig allerlei verfmaterialen verwerken, wandbekledingmaterialen aanbrengen en glas plaatsen, beton repareren en afwerken.

Opleidingsinhoud

De opleiding is een 2-jarige dagopleiding (BOL 3 opleiding). Dit betekent minimaal 60% van de tijd leren op school. De rest van de tijd wordt buitenschools geleerd. De leerlingen volgen een individuele leerroute en worden door hun mentor geholpen met hun leer- en ontwikkelingsplan. De opleiding is sterk competentiegericht waarbij projecten de kern vormen van de opleiding. Er is geregeld en intensief contact met de begeleiders buiten school (leermeesters).

± 15 maanden na start van je opleiding ga jij je specialiseren in een bepaald profiel. We kennen 3 uitstroomprofielen: aankomend voorman, afwerken interieur, totaal onderhoud.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 3 jaar.

Mogelijke functie

Als gezel schilder kun je als zelfstandig beroepsbeoefenaar aan de slag in de nieuwbouw of bij renovatieprojecten. Soms geef je leiding aan jongere collega-schilders in opleiding.

Examens

Je sluit de Opleiding af met praktijkexamens en een kennismeting (mondeling examen). De praktijkexamens worden afgenomen in het praktijkexamencentrum. Op school wordt de kennismeting (mondeling examen) afgenomen.

Vervolgopleidingen

Restauratieschilder. Voorbereidende docentenopleiding (VL) ondernemer.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent ben je lesgeld plichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 1.155,00

Aanmelden voor een doe-dag of meeloopdag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-dagdeel (middag of ochtend) of meeloopdag. Stuur een mail naar P. Curfs. PCurfs@techniekcollegezl.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging. Geef aan of je interesse hebt voor een meeloopdag of doe-dag.


Leerweg: BOL

Niveau: 3

Crebo: 25588

Locatie: Sittard-Geleen (Rijksweg Zuid)

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.

INTRODUCTIEWEEK 3 SEPT

Schilderen leerjaar 1 Klassen S12A, S13A, S12BBL, S13BBL

Leerjaar 1

- We starten de eerste schooldag om 10.00 uur tot 12.00 uur zorg dat je op tijd bent.

- Locatie Rijksweg Zuid 70, 6134 AD Sittard.

- Lokaal H244 (tweede verdieping)

- Neem pen en papier mee

- Het lesprogramma start op dinsdag 4 september.

Schilderen leerjaar 2 en 3 Klassen S22A, S33A, S22BBL, S33BBL

Leerjaar 2 en leerjaar 3

- We starten de eerste schooldag om 13.00 uur tot 15.00 uur zorg dat je op tijd bent.

- Locatie Rijksweg Zuid 70, 6134 AD Sittard.

- Lokaal H244 (tweede verdieping)

- Neem pen en papier mee

- Het lesprogramma start op dinsdag 4 september.