Eerste monteur Woning

Beroepsbeschrijving

Als eerste monteur werktuigkundige installaties kan je aan de slag in de technieksector. Je werkt bij een installatiebedrijf op gebied van onder meer water, gas, riolering en centrale verwarming. Je werk vindt plaats op locatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij scholen of in woon- en ziekenhuizen. Je krijgt een opdracht van je leidinggevende. Naar aanleiding daarvan verzamel en check je tekeningen, instructies en voorschriften en brengt de nodige spullen bij elkaar. Daarbij overleg je met de chef. Je werkt zelfstandig, maar wel onder toezicht van een leidinggevende. Meestal begint je werk met het demonteren van de al bestaande technische installatie. Daarna bekijk je hoe en waar je precies de installatie gaat aanleggen. Je bewerkt, monteert en verbindt leidingen. Dat verbinden doe je onder meer door te lassen, solderen of knelkoppelingen aan te leggen. Daarna sluit je bijvoorbeeld het bad, het toilet, of de cv-ketel aan op het door jou aangebrachte leidingsysteem, aan de hand van voorschriften en handleidingen. Aansluitend maak je de installatie klaar voor gebruik, waarbij je controleert of alles werkt en vervolgens de boel instelt, zodat de klant er meteen mee uit de voeten kan. Tijdens je werkzaamheden ben je het centrale aanspreekpunt voor onder anderen klanten, werknemers en werkvoorbereiders. Daarbij begeleid je ook een aantal medewerkers. Het is de bedoeling dat je jouw kennis op hen overbrengt. Je bent dan ook niet alleen verantwoordelijk voor je eigen werk, maar ook voor dat van de werknemers die je begeleidt. Zit het werk erop, dan ruim je de werkplek op en laat je als het goed is een tevreden klant achter.

Opleidingsinhoud

De opleiding eerste monteur wordt aangeboden in de vorm van Competentie Gericht Onderwijs (CGO). Dit betekent dat anders dan voorheen er nu wordt uitgegaan van een complete competentieontwikkeling van de deelnemer, in een reële of realistische (leer/werk) omgeving. Het doel is dat het gehele leren zowel praktijk als theorie een samenhangend proces is om uiteindelijk competent* te zijn in de beroepspraktijk.

(*deskundig, bekwaam => kundig; tot handelen of oordelen bevoegd)

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 3 jaar.

Toelichting

In de opleiding eerste monteur is de leerstof gericht op verwerven van de competenties, die nodig in zijn beroepspraktijk. De deelnemer werkt met projectgeoriënteerde leerstof, waarin samenwerken met anderen, actief kennis verwerven en toepassen centraal staat. De vakdocent begeleidt en coacht.

De opleiding bevat de volgende kerntaak:

Installeert werktuigkundige installaties.

De opleiding bevat de volgende kernopgaven:

1 kwaliteit versus werktijd

2 veiligheid versus kwaliteit

3 wel of geen overleg.

Mogelijke functie

De eerste monteur is werkzaam in een installatiebedrijf dat installaties voor gas, water, centrale verwarming en riolering aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Het werk kan plaatsvinden in woningen, kleine utiliteitsgebouwen, seriematige woningbouw, woongebouwen (flats), grote utiliteitsgebouwen (zoals ziekenhuizen, kantoorgebouwen, scholen).

Examens

Toetsing op vooraf vastgestelde momenten. Beoordeling van de studievoortgang op basis van tussentijdse toetsen, welke bij voldoende resultaat toegang bieden tot deelproeven – of een proeve van bekwaamheid . De resultaten van de (deel-) proeve van bekwaamheid en de beoordeling van de Beroeps Praktijkvorming (BPV) in het bedrijf vormen samen het examen. De kwalificatie kan alleen in het geheel behaald worden. De toetsing is gebaseerd op voor deze kwalificatie geldende kerntaken, kernopgaven en competenties.

Vervolgopleidingen

Na deze opleiding kun je verder gaan studeren aan de opleiding Eerste monteur Service en onderhoud Werktuigkundige installaties of gaan werken. Een niveau 4 opleiding behoort ook tot de mogelijkheden.

Kosten opleiding

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 3 en 4) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 582,00.

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 1 en 2) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 240,00.

Vraag bij de organisatie waarmee je een leer-arbeidsovereenkomst hebt wie de kosten, cursusgeld en de daarbij behorende leermiddelen, draagt.

Leerweg: BBL

Niveau: 3

Crebo: 25349

Locatie: Heerlen

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.