Eerste monteur (installatie-technische) service en onderhoud werktuigkundige installaties

Beroepsbeschrijving

Als servicemonteur Installatietechniek ben je werkzaam in de sector techniek. Je werkt bij de storingsdienst of onderhoudsafdeling van productie-, installatie- en service-, winkelbedrijven. Als servicemonteur installatietechniek onderhoudt, repareert en verbetert kleine en grote installaties voor gas, cv, water, sanitair en kleine luchtbehandeling- en klimaatinstallaties, zoals airco’s, maar ook warmteterugwininstallaties in bijvoorbeeld een woning, een school, een sportaccommodatie, fabriek of kantoor. Je vervangt als dat nodig is complete toestellen en alles wat daarbij hoort, voornamelijk in woonhuizen en grotere gebouwen. Soms stel je ook grotere gasinstallaties en kleine luchtbehandeling- en klimaatinstallaties in bedrijf. Je controleert de werking en stelt de installaties opnieuw in als dat nodig is. Daarnaast spoor je storingen op en verhelpt ze door de benodigde reparaties uit te voeren. Bij storingen of gebreken bepaal je of repareren mogelijk is. Verder adviseer je over het eventueel verbeteren van een installatie en in sommige gevallen voer je die verbetering zelf uit. Als servicemonteur Installatietechniek werk je veel zelfstandig en soms met een collega. Je begrijpt wat klanten willen en je zorgt er voor dat ze tevreden zijn over je werk. Als servicemonteur Installatietechniek heb je technisch werk maar ook creatief. Je moet in staat zijn allerlei problemen op te lossen. Daarbij is het ook belangrijk dat je zelfstandig beslissingen kunt nemen. Je bekijkt of alles naar wens functioneert en waar het eventueel beter kan. Je levert kwalitatief goed werk dat voldoet aan de eisen en wensen van de klant en laat nooit een onveilige situatie achter. Daarom controleer je altijd of de installatie goed en veilig werkt.

Opleidingsinhoud

De opleiding servicemonteur wordt aangeboden in de vorm van Competentie Gericht Onderwijs (CGO). Dit betekent dat anders dan voorheen er nu wordt uitgegaan van een complete competentieontwikkeling van de deelnemer, in een reële of realistische (leer/werk) omgeving. Het doel is dat het gehele leren zowel praktijk als theorie een samenhangend proces is om uiteindelijk competent* te zijn in de beroepspraktijk.

(*deskundig, bekwaam => kundig; tot handelen of oordelen bevoegd)

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 3 jaar.

Toelichting

In de opleiding servicemonteur is de leerstof gericht op verwerven van de competenties, die nodig in zijn beroepspraktijk. De deelnemer werkt met projectgeoriënteerde leerstof, waarin samenwerken met anderen, actief kennis verwerven en toepassen centraal staat. De vakdocent begeleidt en coacht. De opleiding bevat de volgende kerntaken: Verhelpt storingen aan CV- en warmwatertoestellen.

Mogelijke functie

Onderhoudsmonteur, Servicemonteur, Servicetechnicus.

Examens

Toetsing op vooraf vastgestelde momenten. Beoordeling van de studievoortgang op basis van tussentijdse toetsen, welke bij voldoende resultaat toegang bieden tot deelproeven – of een proeve van bekwaamheid . De resultaten van de (deel-) proeve van bekwaamheid en de beoordeling van de Beroeps Praktijkvorming (BPV) in het bedrijf vormen samen het examen. De kwalificatie kan alleen in het geheel behaald worden. De toetsing is gebaseerd op voor deze kwalificatie geldende kerntaken, kernopgaven en competenties.

Vervolgopleidingen

Na deze opleiding kun je gaan werken of verder gaan studeren aan een niveau 4 opleiding.

Kosten opleiding

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 3 en 4) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 582,00

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 1 en 2) voor schooljaar 2017-2018 bedraagt € 240,00

Vraag bij de organisatie waarmee je een leer-arbeidsovereenkomst hebt wie de kosten, cursusgeld en de daarbij behorende leermiddelen, draagt.

Aanmelden voor een doe-dag of meeloopdag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-dagdeel (middag of ochtend) of meeloopdag. Stuur een mail naar dhr. G. Jaegers: EJaegers@arcuscollege.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging. Geef aan of je interesse hebt voor een meeloopdag of doe-dag.

Leerweg: BBL

Niveau: 3

Crebo: 25307

Locatie: Heerlen

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.