Eerste monteur (industriële) service en onderhoud werktuigbouw

Beroepsbeschrijving

Je werkt bij een technische dienst of onderhoudsafdeling van productie- en service bedrijven met als specialisatie werktuigbouw.

De werkzaamheden bestaan uit het repareren, onderhouden en storingen oplossen aan het werktuigbouwkundig gedeelte van apparaten en installaties op locatie bij de klant of bij het eigen bedrijf. Inspecteren en modificeren maken ook deel uit van deze werkzaamheden. Het gebruiksklaar maken kan gaan om onderhoudssituaties, maar ook om oplevering bij nieuwbouw. De werkzaamheden kenmerken zich door de afwisseling aan apparaten, machines en installaties waaraan wordt gewerkt en de steeds aanwezige tijdsdruk. Zelfstandigheid, zorgvuldigheid, stressbestendigheid en klantgerichtheid zijn voor de beroepsbeoefenaar essentieel bij de uitoefening van het beroep.

De beroepsbeoefenaar is zelfverzekerd, besluitvaardig, dienstverlenend en klantgericht.

Iets voor mij?

Plezier hebben in het werken met je hoofd en je handen. Niet willen stilzitten maar continue bezig willen zijn. Zelfstandigheid, zorgvuldigheid, stressbestendigheid en klantgerichtheid zijn essentieel bij de uitoefening van het beroep.

Opleidingsinhoud

Eén dag in de week krijg je theorie op school. Tijdens deze dag krijg je les in de vakken waar je als service technicus mee in aanraking komt tijdens je dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf. Denk hierbij aan rotating equipment als pompen, compressoren, tandwielkasten, etc. automatiseringstechniek zoals hydrauliek, pneumatiek, elektrotechniek, plc techniek en werktuigbouwkundige onderdelen bijvoorbeeld lagers, koppelingen, tandwielen, etc. Kortom alle technieken die in moderne geautomatiseerde installaties en fabrieken worden toegepast.

Daarnaast voer je op het werk opdrachten uit die betrekking hebben op human factors, methodieken van storing zoeken, asset management, schemalezen, componentenkennis, etc. Deze opdrachten hebben altijd betrekking op het lesmateriaal wat je op school krijgt om optimale kennisoverdracht tussen de theorie op school en de dagelijkse praktijk te bevorderen.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 3 jaar.

Vervolgopleidingen

Technicus service en onderhoud werktuigbouw niveau 4

Kosten opleiding

Kosten voor een 3-jarig traject zijn rond de 6500 euro! Vaak kunt u als bedrijf in aanmerking komen voor financiële regelingen.

Subsidieregeling praktijkleren Onze bedrijfsopleidingen voldoen aan de eisen van de “Subsidieregeling praktijkleren”. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. In veel gevallen kunt u gebruikmaken van de “Subsidieregeling praktijkleren”. Nadere bepalingen/eisen t.a.v. deze regeling vindt u via de site van: www.rvo.nl/subsidies-regelinge...

Scholingsfondsen Ook binnen de branches wordt scholing (financieel) gestimuleerd. Hiervoor zijn specifieke scholingssubsidieregelingen (scholingsfondsen). Deze zijn afhankelijk van de branchevereniging, waarbij u als bedrijf bent aangesloten.


Meer informatie?

Stuur een mail naar dhr. Roy Ramackers. Emailadres is rramackers@techniekcollegezl.nl


Leerweg: BBL

Niveau: 3

Crebo: 25306

Locatie: Sittard-Geleen (Arendstraat)

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Het is wenselijk dat je wiskunde en natuurkunde in je pakket hebt.

Instromen kan gedurende het hele jaar.