Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

Beroepsbeschrijving

Je werkt bij een technische dienst of onderhoudsafdeling van productie- en service bedrijven met als specialisatie elektrotechniek.

De werkzaamheden bestaan uit het repareren, onderhouden en storingen oplossen aan het elektrotechnische gedeelte van apparaten en installaties op locatie bij de klant of bij het eigen bedrijf. Inspecteren en modificeren maken ook deel uit van deze werkzaamheden. Het gebruiksklaar maken kan gaan om onderhoudssituaties, maar ook om oplevering bij nieuwbouw. De werkzaamheden kenmerken zich door de afwisseling aan apparaten, machines en installaties waaraan wordt gewerkt en de steeds aanwezige tijdsdruk. Zelfstandigheid, zorgvuldigheid, stressbestendigheid en klantgerichtheid zijn voor de beroepsbeoefenaar essentieel bij de uitoefening van het beroep.

De beroepsbeoefenaar is zelfverzekerd, besluitvaardig, dienstverlenend en klantgericht.

Iets voor mij?

Plezier hebben in het werken met je hoofd en je handen. Niet willen stilzitten maar continue bezig willen zijn. Zelfstandigheid, zorgvuldigheid, stressbestendigheid en klantgerichtheid zijn essentieel bij de uitoefening van het beroep.

Opleidingsinhoud

Eén dag in de week krijg je theorie op school. Tijdens deze dag krijg je les in de vakken waar je als service technicus mee in aanraking komt tijdens je dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf. Denk hierbij aan PLC technieken, meet en regeltechniek, motorbesturingen, elektrische installatie technieken, servomotoren, beveiligingsschakelingen, programmeren, etc etc. Kortom alle technieken die in moderne geautomatiseerde installaties en fabrieken worden toegepast.

Daarnaast voer je op het werk opdrachten uit die betrekking hebben op human factors, methodieken van storing zoeken, asset management, schemalezen, componentenkennis, etc. Deze opdrachten hebben altijd betrekking op het lesmateriaal wat je op school krijgt om optimale kennisoverdracht tussen de theorie op school en de dagelijkse praktijk te bevorderen.


Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 3 jaar.

Vervolgopleidingen

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie niveau 4.

Kosten opleiding

Kosten voor een 3-jarig traject zijn rond de 6500 euro!

Vaak kunt u als bedrijf in aanmerking komen voor financiële regelingen.

Subsidieregeling praktijkleren Onze bedrijfsopleidingen voldoen aan de eisen van de “Subsidieregeling praktijkleren”. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. In veel gevallen kunt u gebruikmaken van de “Subsidieregeling praktijkleren”. Nadere bepalingen/eisen t.a.v. deze regeling vindt u via de site van: www.rvo.nl/subsidies-regelinge..

Scholingsfondsen Ook binnen de branches wordt scholing (financieel) gestimuleerd. Hiervoor zijn specifieke scholingssubsidieregelingen (scholingsfondsen). Deze zijn afhankelijk van de branchevereniging, waarbij u als bedrijf bent aangesloten.


Kosten lesmiddelen

Naast de boeken zijn beschermende kleding en schoenen, veiligheidsbril en meetgereedschap noodzakelijk. Een laptop is verplicht.

Boeken en licenties ca. €1000,- voor het eerste leerjaar (exclusief een laptop)

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuis bezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Meer informatie?

Stuur een mail naar dhr. Roy Ramackers. Emailadres is rramackers@techniekcollegezl.nl

Leerweg: BBL

Niveau: 3

Crebo: 25304

Locatie: Sittard-Geleen (Arendstraat)

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Het is wenselijk dat je wiskunde en natuurkunde in je pakket hebt.

Instromen kan gedurende het hele jaar