Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit

Het beroep


Als eerste monteur houdt je je bezig met de aanleg van, uitbreiding van en het onderhoud aan elektrotechnische installaties woning- en utiliteitsbouw op het gebied van de Elektrotechniek, besturingstechniek en domotica. 

Hoofdzakelijk bestaat het werk uit het aanleggen en modificeren van  elektrotechnische installaties voor ziekenhuizen, kantoren, scholen en eventueel in de land- en tuinbouw. Als monteur elektrotechnische installaties woning- en utiliteitbouw werk je ook met communicatiesystemen, computernetwerken en gebouwbeheerssystemen.

Waar kun je gaan werken

Als Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit kun je aan het werk bij installatiebedrijven, die lektrische installaties aanleggen in woningen en gebouwen, of in utiliteitsgebouwen zoals scholen, kantoren en fabrieken.. De vraag naar vakbekwame elektrotechnici wordt, gezien de ontwikkeling in de branche, steeds groter. Dit heeft er mede mee te maken dat de elektrotechnische branche zich steeds sneller ontwikkeld.

Iets voor mij?

Ben je een multitasker met affiniteit voor Techniek. Durf je verantwoordelijkheid te dragen en beslissingen te nemen. Dan is de opleiding Monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit opleiding echt iets voor jou.

De opleiding


Inhoud van de opleiding

In de opleiding technicus elektrotechnische installaties ontwikkel je naast technische vaardigheden ook en projectmatige kennis.

Welke vakken krijg je

Om je optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt, volg je vakken zoals praktijk, begroten, normen, domotica,elektrotechnisch tekenen.

Hoe is de opleiding opgebouwd

Leerjaar 1 bestaat uit basisvakken in de Elektrotechniek. Deze zijn nodig om een gezonde basis te creëren om vervolgens in leerjaar 2 & 3 te specialiseren.

Afronding

Opleidingsduur: 3 jaar.

De opleiding wordt afgerond met een landelijk erkend mbo-diploma.

Na de opleiding

Na het afronden van deze opleiding is doorstroom naar niveau 4 mogelijk. Uiteraard kun je ook gaan werken.

Ook interessant

Indien je interesse meer naar de industriële kant uit gaat dan is de opleiding Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen (25262) echt iets voor jou. Wil je een opleiding volgen die meer praktijkgericht is en je wilt toch de mogelijkheid hebben daarna nog door te stromen dan is de opleiding monteur elektrotechnische installaties (25333) meer iets voor jou.

Stage

Gedurende de opleiding loop je ieder jaar stage bij verscillende bedrijven. Jaarlijks circa 250 stage-uren.


In het kort


Studiemiddelen

Voor de gehele 3 jarige opleiding circa € 1.200,- voor leermiddelen en circa € 200,- voor gereedschap en werkkleding. De aanschaf kan gespreid worden over de duur van de opleiding. Een laptop is verplicht.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent ben je lesgeld plichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 1155,00

Aanmelden voor een doe-middag?

Wil je deze opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-middag. Stuur een mail naar dhr. G. Grassi: g.grassi@leeuwenborgh.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging.


Leerweg: BOL

Niveau: 3

Crebo: 25332

Locatie: Maastricht

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.