Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit

Beroepsbeschrijving

De eerste monteur elektrotechnische installaties is werkzaam in de sector techniek bij een bedrijf dat (mede) elektrotechnische installaties en systemen vervaardigt, aanlegt, repareert, renoveert en/of demonteert en wijzigt. De bedrijven zijn zowel klein als groot van omvang en kunnen zowel regionaal, landelijk als internationaal actief zijn. Het betreft installaties in de volgende deelgebieden: besturingstechniek, verdeelsystemen, elektrotechnische installaties, gebouwbeheersystemen, datanetwerken, telecominstallaties, instrumentatiesystemen, bliksem- en overspanningsbeveiliging, (openbare) verlichting, lichtreclamesystemen, beveiligingssystemen en verkeerssignalering.

De eerste monteur wordt opgeleid om te werken in deze deelgebieden.

Hij werkt bij industriële en niet-industriële bedrijven, bijvoorbeeld in grote utiliteitsprojecten zoals ziekenhuizen of hotels, en bij particulieren.

De eerste monteur elektrotechnische installaties werkt op uiteenlopende locaties, bijvoorbeeld woningen, woongebouwen, winkelbedrijven, industriële omgeving, bouwprojecten of utiliteitsgebouwen (zoals scholen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen).

De werkzaamheden kunnen ook in een werkplaats op het bedrijf worden verricht. Tijdens zijn werk heeft hij te maken met collega’s en mogelijk met werknemers van andere bedrijven, opdrachtgevers en klanten.

Iets voor mij?

De eerste monteur elektrotechnische installaties beschikt over een goed abstract voorstellingsvermogen en een verantwoordelijkheidsgevoel horend bij het (veilig) werken in de elektrotechniek. Hij werkt goed samen en streeft een goede kwaliteit van het werk na. Hij corrigeert bij onvolledige of foute werkopdrachten. Hij let altijd op het voorkomen van onveilige (elektrotechnische) situaties, ook onder druk. Hij werkt bedreven, snel en nauwkeurig. Hij werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij houdt zich aan vakinhoudelijke voorschriften. Hij heeft een klantvriendelijke houding. Als eerste monteur valt het begeleiden van medewerkers ook onder jouw takenpakket. Je werkt zelfstandig en je hebt de leiding over een kleine groep collega’s.

Opleidingsinhoud

Het schoolprogramma omvat zoal: Materialenleer, gereedschapsleer, veiligheid, basistheorie, praktijklessen, tekeninglezen en meten. Verder de algemene vakken Nederlands, rekenen en maatschappelijke vorming. Het programma wordt aangeboden als doorlopende lintlessen, projecten en keuzedelen. Ook stage is een deel van de opleiding.

Het programma is gericht op verwerven van competenties, die nodig zijn in het beroep.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 3 jaar.

Vervolgopleidingen

Technicus niveau 4 in een elektrotechnische richting

Kosten opleiding

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 3 en 4) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 582,00.

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 1 en 2) voor schooljaar 2017-2018 bedraagt € 240,00.

Vraag bij de organisatie waarmee je een leer-arbeidsovereenkomst hebt wie de kosten, cursusgeld en de daarbij behorende leermiddelen, draagt.

Kosten lesmiddelen

Voor de gehele 3 jarige opleiding circa € 1.200,- voor leermiddelen en circa € 200,- voor gereedschap en werkkleding. De aanschaf kan gespreid worden over de duur van de opleiding.

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuis bezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.


Doorstroom vanuit niveau 2 Monteur elektrotechniek is ook mogelijk.

Aanmelden voor een doe-middag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-middag. Stuur een mail naar dhr. G. Grassi: g.grassi@leeuwenborgh.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging.


Leerweg: BBL

Niveau: 3

Crebo: 25332

Locatie: Maastricht

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.