Chemisch-fysisch analist

Beroepsbeschrijving

De analist is nieuwsgierig en zoekt graag nieuwe uitdagingen. In een laboratorium krijgt hij te maken met verschillende analyses. De analyses worden uitgevoerd volgens voorschriften, een soort recept, waarin staat wat je moet doen. De voorschriften zijn een onderdeel van het kwaliteitssysteem van het laboratorium.

De Chemisch-fysisch analist verricht voor een deel gestandaardiseerde en routineachtige metingen. Daarnaast is de chemisch-fysisch analist inzetbaar in het kader van onderzoek en productieontwikkeling.

Iets voor mij?

Als analist moet je keurig en netjes kunnen werken. Daarbij maak je gebruik van geavanceerde apparatuur, vaak in combinatie met computers en microscopen.

Vaak werk je met gevaarlijke stoffen waar jij je tegen moet beschermen met veiligheidsbril en handschoenen.

Bij het werken in het ziekenhuis of op een school moet je vriendelijk en netjes om kunnen gaan met patiënten en leerlingen.

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding volg je het praktijk- en theorieonderwijs voor een groot gedeelte binnen de school. Alle werkzaamheden zijn laboratorium georiënteerd. Daarnaast zijn er ook periodes dat je op stage gaat bij een erkend leerbedrijf.

Je leert aansturen, begeleiden, samenwerken en overleggen, ethisch en integer handelen, formuleren en rapporteren, vakdeskundigheid toepassen, materialen en middelen inzetten, analyseren, leren, plannen en organiseren, kwaliteit leveren, instructies en procedures opvolgen, met druk en tegenslag omgaan.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 4 jaar.

Vervolgopleidingen

Werken in een laboratorium of verder studeren aan het hbo.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent ben je lesgeld plichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 1.155,00.

Kosten lesmiddelen

Naast de boeken zijn beschermende kleding, veiligheidsbril en diverse laboratorium hulpmiddelen noodzakelijk. Een laptop is verplicht.

Boeken en licenties circa €1.400,- voor de gehele opleiding.

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuis bezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Aanmelden voor een doe-dag of meeloopdag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-dagdeel (middag of ochtend) of meeloopdag.

Meld je aan via: laboratoriumtechniek@techniekcollegezl.nl.

Je ontvangt dan een uitnodiging. Geef aan dat je interesse hebt voor een meeloopdag of doe-dag.

Voor deze opleidingen geldt GEEN numerus fixus.

Leerweg: BOL

Niveau: 4

Crebo: 23030

Locatie: Sittard-Geleen (Arendstraat)

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau;
  • Diploma havo;
  • Instroom verkort traject. Opleidingsduur 3 jaar.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.