Chauffeur wegvervoer

Beroepsbeschrijving

Als chauffeur goederenvervoer vervoer je goederen binnen Nederland en / of Europa. Je kunt werk vinden bij een transportbedrijf of een ander bedrijf zoals een verhuisbedrijf. Als chauffeur goederenvervoer kan je rijden met een vrachtauto, oplegger met container, een tankauto, een gesloten of een open wagen. In veel gevallen laad en los je zelf of je helpt hierbij. De lading moet compleet en onbeschadigd aankomen op de plaats van bestemming, waarbij je ook nog eens rekening moet houden met de veiligheid van jou en die van je medeweggebruikers. Deze verantwoordelijkheden moet je wel kunnen dragen. Jouw (reis)papieren moeten in orde zijn, je moet onderweg zaken registreren, waarbij je steeds vaker door middel van een boardcomputer in contact staat met het kantoor, de planner en de klant. Een beetje kennis van autotechniek en technische installaties van je wagen moet je wel hebben voor als je problemen onderweg krijgt.

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding wordt kennis gemaakt met de vervoersbranche en het beroep van chauffeur goederenvervoer. Hierin wordt aandacht besteed aan verkeerskennis, voertuigtechniek en onderhoud en vervoersadministratie. Daarnaast wordt er ruim aandacht besteed aan veiligheid, communicatie en beroepshouding. Tijdens de opleiding worden de rijbewijzen B en C gehaald en eventueel E bij C.

De chauffeur goederenvervoer houdt van zelfstandig en verantwoordelijk werk, heeft geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden, is servicegericht en initiatiefrijk en kan onder druk (tijdsdruk, verkeersdrukte) het hoofd koel houden.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 2 jaar.

Toelichting

Aan het werk: wat wordt er van de chauffeur goederenvervoer verwacht?

Van een beginnend chauffeur goederenvervoer wordt verwacht dat hij:
• op een professionele wijze aan het verkeer deelneemt;
• met de vrachtauto onder moeilijke omstandigheden rijdt (manoeuvreren);
• snel en veilig laadt en lost;
• de lading veilig en op tijd vervoert;
• zijn voertuig geschikt houdt voor het vervoer van lading en indien nodig reparaties uitvoert;
• de administratieve afhandeling van een rit regelt zonder vertraging voor het vervoersproces;
• klanten en andere belanghebbenden op vriendelijke wijze te woord staat;
• zich houdt aan voorschriften voor Arbo, veiligheid en milieu;
• dusdanig optreedt bij een ongeval of een aanrijding dat de schade wordt beperkt.

Mogelijke functie

Onder wegtransport valt iedere vorm van goederentransport over de weg. Van het aanleveren van producten bij plaatselijke supermarkten tot het rijden van internationale ritten naar bijvoorbeeld Oost-Europa. Nederland is een transportland bij uitstek. In de Rotterdamse haven komen dagelijks enorme hoeveelheden goederen aan die per vrachtauto verder vervoerd moeten worden. De Nederlandse transportbedrijven vervoeren per inwoner van Nederland jaarlijks 25 ton goederen over de weg. Daarnaast zijn er chauffeurs goederenvervoer nodig in onder meer de verhuisbranche, de agrarische sector en zelfs bij het Ministerie van Defensie.

De vrachtwagenchauffeur begint vaak binnen Nederland in het distributievervoer. Hij kan vervolgens doorstromen naar andere functies zoals tankwagenchauffeur gevaarlijke stoffen of internationaal chauffeur. Hij kan zich ook specialiseren in een bepaalde ladingsoort zoals het zwaar transport of bloemenvervoer.

Examens

Je sluit de deelkwalificaties af met theorie- en praktijkexamens. De praktijkexamens worden beoordeeld in de beroepspraktijkplaats. De theorie-examens worden landelijk centraal afgenomen.

Vervolgopleidingen

Planner Wegtransport. Expeditie Planner.

Meer informatie?

Voor informatie over deze opleiding kun je contact opnemen met dhr. O. van Dierendonck: OvanDierendonck@techniekcollegezl.nl

Kosten opleiding

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 3 en 4) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 582,00.

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 1 en 2) voor schooljaar 2017-2018 bedraagt € 240,00.

Vraag bij de organisatie waarmee je een leer-arbeidsovereenkomst hebt wie de kosten, cursusgeld en de daarbij behorende leermiddelen, draagt.

Leerweg: BBL

Niveau: 2

Crebo: 25549

Locatie: Heerlen

Toelatingseisen

  • Diploma basisberoepsgerichte leerweg;
  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.

De intakeprocedure

De opleiding vindt in samenwerking tussen Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en Arcus plaats en is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar (die in januari van het eerste schooljaar 17 worden) tot 21 jaar. Je kunt je aanmelden via Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en via Arcus. Je krijgt een sollicitatiegesprek bij STL, daarna ontvang je van Arcus een uitnodiging voor een onderzoek, zodat we zicht krijgen op jouw capaciteiten, je persoonlijkheid en omstandigheden. Voor het behalen van rijbewijs C en CE is een medische keuring noodzakelijk. Bij twijfel over de gezondheid word je verzocht een gezondheidsverklaring van de Arboarts te overleggen. Daarna volgt een gesprek waarin je hoort wat ons advies voor jou is.