Autotechnicus

Beroepsbeschrijving

Als autotechnicus voer je onderhoudsbeurten en eenvoudige reparaties uit aan personenauto’s. Je monteert accessoires en maakt nieuwe en gebruikte personenauto’s klaar voor aflevering aan de klant. Je hebt een uitvoerende en ondersteunende rol en werkt op aanwijzing van een leidinggevende of technicus. Daarnaast voer je volgens een vaste procedure eenvoudige routinematige werkzaamheden uit en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toegewezen werkzaamheden binnen de vastgestelde tijd. Hierbij maak je gebruik van algemene basiskennis en basisvaardigheden over autosystemen, materialen, gereedschappen, testapparatuur en zoekstrategieën. Je kunt gaan werken in de werkplaats van een dealerbedrijf of universeel bedrijf. Een dealerbedrijf verkoopt, onderhoudt en repareert één merk (of meerdere merken) auto’s. Een universeel bedrijf is niet merk-gebonden. Zij verkopen, onderhouden en repareren alle mogelijke automerken.

Opleidingsinhoud

De opleiding autotechniek is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en competenties, die nodig zijn om in de gekozen beroepsrichting met succes te starten.
In de school wordt de voor het beroep de benodigde praktijk en theorie aangeboden en in projectvorm uitgevoerd in de vorm van beroepstaken.
Bedrijfsstages die gedurende de hele opleiding plaatsvinden, geven een goed inzicht in de ‘echte’ beroepsomgeving. De opleiding bevat de volgende kerntaken:
* voert onderhoud uit aan personenauto’s
* voert reparaties uit aan personenauto’s.
* Je monteert accessoires, voert aanpassingen uit en maakt de personenauto afleverings-
klaar
De kerntaken worden binnen de context van het beroep uitgevoerd.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 2 jaar.

Toelichting

Volg je de BBL-opleiding, dan werk je (meestal) vier dagen, of tenminste 23 uur.Ook ga je een dag in de week naar school
Voor de BBL moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf of erkende leerinstelling. Hiervoor kun je ook kijken op www.stagemarkt.nl. Voor de baan dien je zelf te solliciteren en wordt je status werknemer, waardoor je ook meteen salaris ontvangt.

Mogelijke functies

Als autotechnicus werk je bij garagebedrijven al of niet met een dealer schap, die personenauto's repareren/onderhouden.

Examens

De examens vinden plaats wanneer je het lesprogramma hebt afgerond. Dit kan voor de een anders zijn dan voor de ander, dit is sterk afhankelijk van jouw inzet.
Tijdens de examens die plaatsvinden op het stagebedrijf en een externe examen-instelling, laat je aan de hand van de werkprocessen: voorbereiden, uitvoeren en afronden zien, dat je alle kerntaken beheerst, namelijk:
- het uitvoeren van onderhoud aan personenauto's
- het uitvoeren van reparaties aan personenauto's
- het monteren van accessoires, het doen van aanpassingen en het afleveringsklaar maken van personenauto's.

Alle onderdelen van de opleiding worden afgesloten met een aantal proeven van bekwaamheid, zowel extern als op stage, daarnaast wordt ook de theorie geëxamineerd.

Op school worden de algemeen vormende vakken zoals Nederlands en Rekenen geëxamineerd.

Met het behalen van de examens mag jij je aankomend vakman noemen met de status autotechnicus.

Vervolgopleidingen

Je kunt verder leren op niveau 3 of 4 van dezelfde afdeling, waarbij je in het tweede leerjaar wordt geplaatst. Eerste Autotechnicus (niveau 3), of Technisch Specialist (niveau 4).

Kosten opleiding

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 3 en 4) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 582,00.

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 1 en 2) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 240,00.

Vraag bij de organisatie waarmee je een leer-arbeidsovereenkomst hebt wie de kosten, cursusgeld en de daarbij behorende leermiddelen, draagt.

Bijzonderheden

De opleidingsplaatsen, evenals de leerweg kan mogelijk wijzigen ook gedurende de opleiding dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor een opleiding, en mogelijke toekomstige verhuizingen.

Meer informatie?

Voor informatie over deze opleiding kun je contact opnemen met dhr. O. van Dierendonck: OvanDierendonck@arcuscollege.nl

Leerweg: BBL

Niveau: 2

Crebo: 25242

Locatie: Heerlen

Toelatingseisen

  • Diploma basisberoepsgerichte leerweg;
  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.