Allround timmerman

Opleidingsinhoud

De opleiding kun je in de beroepsbegeleidende leerweg of in de beroepsopleidende leerweg volgen. De leerstof is ingedeeld in deelkwalificaties met een praktijkdeel en een theoriedeel.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 3 jaar.

Toelichting

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Op school volg je de theorie- en practicumlessen. Daarna volgt de beroepspraktijkvorming in de vorm van stage op een erkend bedrijf. Instroomniveau: voor de beroepsopleidende leerweg is geen specifieke vooropleiding vereist.

Mogelijke functie

Als timmerkracht werk je in de nieuwbouw, renovatie, restauratie of in de werkplaats bij kleine en middelgrote bouwbedrijven.

Vervolgopleidingen

Allround Timmerkracht. Vakkracht Houtskeletbouw.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent ben je lesgeld plichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 1.155,00

Bijzonderheden

Kies je voor een BOL-opleiding dan ga je 2 dagen per week naar school voor je theorie en je praktijk en 3 dagen beroepspraktijkvorming in de vorm van een stage bij een bedrijf.

Aanmelden voor een doe-dag of meeloopdag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-dagdeel (middag of ochtend) of meeloopdag. Stuur een mail naar dhr. J. Pinkaarts: j.pinkaarts@leeuwenborgh.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging. Geef aan of je interesse hebt voor een meeloopdag of doe-dag.


Leerweg: BOL

Niveau: 3

Crebo: 25118

Locatie: Beek

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.