Allround signmaker

Opleidingsinhoud

‘Sign’ is het Engelse woord voor teken. Als Allround Signmaker ben je bezig met visuele communicatie. Je kunt werken bij bijvoorbeeld een reclame- of beletteringsbedrijf. Je bewerkt en ontwerpt reclameopdrachten. Dit doe je met behulp van computerprogramma’s. Wanneer je de opleiding Allround Signmaker hebt gevolgd kun je reclameopdrachten voor bijvoorbeeld autoreclame, gevelreclame, reclamezuilen, posters, banners, vlaggen, kleding, tekst- en naamplaten digitaal maken en bewerken. Deze opdrachten voer je zelfstandig uit. Daarnaast geef je leiding aan je collega’s. Jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering van een idee of concept van je opdrachtgever.
De opleiding is anders ingericht dan op de middelbare school. Het studeren is gebaseerd op het behalen van competenties. Dat wil zeggen dat je voor het beroep relevante kennis en vaardigheden moet ontwikkelen. Tijdens je opleiding werk je aan de ontwikkeling van deze competenties. De vorm waarin je leert is deels in projecten. In een project worden verschillende vaardigheden en kennis geïntegreerd. Een project voer je soms alleen uit maar meestal in een groep. Naast de projecten heb je ook nog les in vakken die nodig zijn om de projecten te kunnen uitvoeren.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 3 jaar.

Toelichting

De vakken waarin je les krijgt en/of die je tegenkomt in de projecten zijn o.a.  • signpraktijk, signtheorie, signtechniek, Vormgeving en DTP • Engels:(communiceren in een vreemde taal) • Nederlands: (communiceren in het Nederlands) • LLB (Leren Loopbaan Burgerschap), Rekenen/Wiskunde. Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de beroepspraktijkvorming (BPV). Voor de BOL betekent dat, dat je stages loopt. Hiervoor wordt een praktijkovereenkomst afgesloten tussen de student, de school en het bedrijf dat de praktijk verzorgt. Vanaf het eerste leerjaar loop je stage. De school kan je helpen bij het vinden van een geschikte stageplaats. Kijk ook voor een BPV-plaats op de website www.s-bb.nl.

Examens

De voortgang van de studie wordt gemeten aan de hand van toetsen, praktijkopdrachten, projecten en de BPV-beoordeling.

Vervolgopleidingen

Met het diploma Allround Signmaker niveau 3 kun je o.a. verder leren voor: Signspecialist-4, instromen in 4e jaar, Mediavormger 4, vormgever Productpresentatie 4 en Winkel publicity

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent ben je lesgeld plichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 1.155,00

Bijzonderheden

Let op:
• er moet een toelatingsexamen gedaan worden;
• de opleiding heeft maar een beperkt aantal plaatsen (± 1 klas), wat dus inhoud, dat het mogelijk is dat je, ondanks gebleken talent/kwaliteit, mogelijk niet tot de opleiding toegelaten wordt. Het is verstandig om bij aanmelding voor deze opleiding je ook nog voor een andere opleiding aan te melden.
De opleidingsplaatsen, evenals de leerweg kan mogelijk wijzigen ook gedurende de opleiding dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor een opleiding, en mogelijke toekomstige verhuizingen.

Aanmelden voor een doe-dag of meeloopdag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-dagdeel (middag of ochtend) of meeloopdag. Stuur een mail naar 

Roswitha: 

WDaling@techniekcollegezl.nl

 Je ontvangt dan een uitnodiging. Geef aan of je interesse hebt voor een meeloopdag of doe-dag.

Leerweg: BOL

Niveau: 3

Crebo: 25213

Locatie: Sittard-Geleen (Rijksweg Zuid)

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

INTRODUCTIEWEEK 3 SEPT

Leerjaar 1

  • We starten de intro-dag om 9.00 uur, zorg dat je op tijd bent
  • Locatie Rijksweg Zuid 70, 6134 AD Sittard. Ingang Landweringstraat, verzamelen in lokaal H5
  • Trek niet je allernieuwste sneakers aan
  • Wij zorgen voor de innerlijke mens. (Je hoeft dus geen bammetjes mee te nemen, tenzij je een allergie hebt)
  • Het programma duurt tot ongeveer 15.00 uur

Het lesprogramma start op dinsdag 4 september

 

Klas s22a

Met ingang van woensdag 5 september beginnen de lessen volgens rooster,   https://sa-arcus.xedule.nl

 

Overige sign klassen:

Met ingang van dinsdag 4 september beginnen de lessen volgens rooster,   https://sa-arcus.xedule.nl