Allround meubelmaker/(scheeps-)interieurbouwer

Beroepsbeschrijving

De meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer maakt meubelproducten die hoofdzakelijk vanuit massief hout en/of plaatmateriaal worden vervaardigd. Eventueel met toevoeging van andere materialen zoals metaal, kunststof, glas, textiel of natuursteen. De meubel- en interieurbouwbedrijven leveren aan bedrijven en/of particulieren. De (student)medewerkers werken in de productieruimte van een bedrijf. De meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer werkt met (elektrisch) handgereedschap en stationaire houtbewerkingsmachines. Daarnaast vindt op locatie montagewerk plaats. Denk aan de inrichting van een winkel, restaurant of schip of het maken en plaatsen van een maatwerkkeuken bij een particulier. Afhankelijk van het soort meubelwerkstuk, werkt hij zelfstandig of in teamverband.

Opleidingsinhoud

De opleiding kun je in de beroepsbegeleidende leerweg of in de beroepsopleidende leerweg volgen. De leerstof is ingedeeld in deelkwalificaties met een praktijkdeel en een theoriedeel.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 3 jaar.

Toelichting

Vakopleidingen leiden op tot het niveau zelfstandig beroepsbeoefenaar. Je voert de werkzaamheden volledig zelfstandig uit. Het gaat hierbij om verdieping, verbreding en verruiming van de vakbekwaamheid. Na het volgen van een vakopleiding kan je doorstromen naar een specialistenopleiding of een middenkaderopleiding.

Mogelijke functie

Je werkt zelfstandig in bedrijven waar meubels of (scheeps)interieurs geproduceerd worden.

Examens

Je sluit de deelkwalificaties af met theorie- en praktijkexamens. De praktijkexamens worden afgenomen in de dagelijkse werksituatie. Op school maak je de theorie-examens.

Kosten opleiding

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 3 en 4) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 582,00.

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 1 en 2) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 240,00.

Vraag bij de organisatie waarmee je een leer-arbeidsovereenkomst hebt, wie de kosten, cursusgeld en de daarbij behorende leermiddelen, draagt.

Aanmelden voor een doe-dag of meeloopdag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-dagdeel (middag of ochtend) of meeloopdag. Stuur een mail naar mw. N.Geven: n.geven@leeuwenborgh.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging. Geef aan of je interesse hebt voor een meeloopdag of doe-dag.

Leerweg: BOL

Niveau: 3

Crebo: 25017

Locatie: Beek

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.