Allround meubelmaker/(scheeps-)interieurbouwer

Let op:

Op dit moment bieden wij deze opleiding enkel aan in een BBL-traject.

Heb je interesse in deze opleiding, maar zou je haar liever volgen in een BOL-traject, maak dit a.u.b. kenbaar bij mw. N. Geven: n.geven@leeuwenborgh.nl.  
Bij voldoende belangstelling zullen wij alsnog een BOL-opleiding starten.

Opleidingsinhoud

Je gaat 4 dagen per week werken bij een bedrijf. Het bedrijf waar je de opleiding uitvoert, dient door het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs goedgekeurd te worden. Daarnaast ga je 1 dag per week naar school. Je moet zelf een werkplek zoeken. De leerstof is ingedeeld in een praktijkdeel en een theoriedeel. Je leert ingewikkelde klassieke en moderne meubels te maken aan de hand van werktekeningen.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding is 3 jaar.

Toelichting

Vakopleidingen leiden op tot het niveau zelfstandig beroepsbeoefenaar. Je voert de werkzaamheden volledig zelfstandig uit. Het gaat hierbij om verdieping, verbreding en verruiming van de vakbekwaamheid. Na het volgen van een vakopleiding kan je doorstromen naar een specialistenopleiding of een middenkaderopleiding.

Mogelijke functie

Je werkt zelfstandig in bedrijven waar meubels of (scheeps)interieurs geproduceerd worden.

Examens

Je sluit de deelkwalificaties af met theorie- en praktijkexamens. De praktijkexamens worden afgenomen in de dagelijkse werksituatie. Op school maak je de theorie-examens.

Kosten opleiding

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 3 en 4) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 582,00.

Het wettelijk cursusgeld (BBL, niveau 1 en 2) voor schooljaar 2018-2019 bedraagt € 240,00.

Vraag bij de organisatie waarmee je een leer-arbeidsovereenkomst hebt wie de kosten, cursusgeld en de daarbij behorende leermiddelen, draagt. 

Aanmelden voor een doe-dag of meeloopdag?

Wil je de opleiding beter leren kennen, meld je dan aan voor een doe-dagdeel (middag of ochtend) of meeloopdag. Stuur een mail naar mw. N.Geven: n.geven@leeuwenborgh.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging. Geef aan of je interesse hebt voor een meeloopdag of doe-dag.


Leerweg: BBL

Niveau: 3

Crebo: 25017

Locatie: Beek

Toelatingseisen

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Overgangsbewijs naar 3 naar 4 havo;
  • Een mbo-diploma van een verwante opleiding op een lager niveau.

Voor de meeste opleidingen is het wenselijk dat je wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je pakket hebt.