# Wij vormen samen een keten

Van het gas af in 2030?

Limburg aan de slag met energietransitie en arbeidsmarkt

We staan voor enorme uitdagingen. Elke gemeente moet in 2021 een plan hebben liggen over hoe men van het gas af kan. In 2030 moet alles duurzamer. Het Limburgse bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, de netbeheerder, de provincie, het beroepsonderwijs en een aantal grote Limburgse gemeenten gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat er genoeg technische vakmensen zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor hebben de partijen op dinsdag 14 mei de intentieverklaring: “Mensen maken de transitie in Limburg” getekend. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het Platform Ketensamenwerking Zuid in Maastricht.

Tekort aan technici

Ook in Limburg moeten de komende jaren grote aantallen woningen en gebouwen worden verduurzaamd. Daarvoor zijn veel meer technici met green skills nodig dan er nu beschikbaar zijn. Vicevoorzitter Claudia Reiner van ondernemersorganisatie Techniek Nederland, initiatiefnemer en een van de ondertekenaars van de intentieverklaring: “Door samen te werken kunnen we meer technici aantrekken. Dat is hard nodig met het oog op de energietransitie. De technische sector biedt kansen voor technici op alle niveaus en in elk vakgebied.”

“Dit is een aanzet tot een fieldlab voor de Gebouwde Omgeving”, aldus Ferdinand van Kampen. “Iets wat op langere termijn zal gaan ontstaan”

Industriële aanpak

Volgens de ketenpartners is er in de samenwerking niet alleen aandacht voor meer instroom, maar ook voor het slimmer inzetten van de beschikbare technici. “We kunnen de verduurzaming van woonwijken meer geïndustrialiseerd aanpakken. Op die manier wordt het haalbaar om jaarlijks grote aantallen woningen te verduurzamen. Dat is hard nodig, willen we de klimaatdoelstellingen van dit kabinet realiseren.”

Betaalbare energietransitie

Gedeputeerde Joost van den Akker van de provincie Limburg: “Ik ben blij met deze samenwerking. Op deze manier houden we de vaart erin. Deze afspraak biedt volop kansen voor een duurzame toekomst, betaalbare transitie en een innovatieve economie met veel kansen voor de Limburgse beroepsbevolking. Inwoners van Limburg moeten we actief betrekken en deelgenoot maken van de plannen binnen de wijkenaanpak.”

Ontwikkelen, samenwerken, mobiliteit

De samenwerking richt zich op een aantal punten. Werkgeverspartijen willen nieuwe vakkrachten aantrekken, onder meer via baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplekken en onderwijs op maat. Werkgevers, vakbonden en andere partijen kijken bovendien samen hoe ze het werk in wijken goed kunnen organiseren en wat dat betekent voor innovatie, werkprocessen en vaardigheden van mensen.

Ervaringen delen

De partijen gaan ervoor zorgen dat niet elke wijk die verduurzaamt het wiel opnieuw uitvindt. Zij gaan ervaringen delen op technologisch, organisatorisch en sociaal vlak. Onderwijs en onderzoek worden nauw betrokken en krijgen een actieve rol bij praktische projecten in de wijken. Dit leidt tot de zogenoemde lerende wijkgerichte aanpak.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring is Limburg de eerste provincie die concreet invulling geeft aan de intentieverklaring “Mensen maken de transitie” die de overheid, bedrijfsleven, vakbonden en het onderwijs op 17 april hebben gesloten binnen de Sociaal-Economische Raad (SER).

Platform Ketensamenwerking Zuid

Platform Ketensamenwerking Zuid brengt alle partijen uit de gebouwde omgeving samen die ambities op het gebied van de energietransitie willen waarmaken op basis van initiëren, verbinden, leren en toepassen. Het platform vervult hierbij een initiërende, coördinerende en verbindende rol. Vanuit deze rol zal het de verdere uitrol van de energietransitie en de ambities vanuit de intentieverklaring oppakken. (www.ketensamenwerkingzuid.nl)

Namens het Techniekcollege Peter Tillmann met dank aan het persbericht van de ketenpartners