Van buiten naar binnen kijken dat is de sleutel tot succes!


(Tjeu Van de Laar en Ferdinand van Kampen) 

Deze uitspraak van zowel de directeur Techniek van Gilde Opleidingen, Tjeu Van de Laar, als de directeur van het Techniekcollege ZL (Arcus en Leeuwenborgh), Ferdinand van Kampen zijn de kern waar het met betrekking tot samenwerking om draait. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen, maar bovenal samenwerking met ketenpartners, bedrijven, gemeenten, provincie en voortgezet onderwijs. “Eenvoudiger kunnen we het niet maken, maar wel leuker”. Wanneer je, zoals nu, twee personen met eenzelfde visie bij elkaar brengt, ontstaat mooie samenwerking. Wat Tjeu Van de Laar betreft, gaan we in Limburg van Noord tot Zuid samenwerken en de techniekketen versterken. We verbinden alle partijen met elkaar. Tjeu doet er in de afgelopen 14 jaar alles aan om het techniekimago, dat behoorlijk in het slob zat, de terechte glans te geven. Gave projecten, vaak ook van maatschappelijke aard, zijn hiervan het bewijs. Het recentelijk gestarte CIV GO (centrum voor innovatief vakmanschap voor de gebouwde omgeving) is daar een prachtig voorbeeld van. Zuyd Hogeschool, Fontys, Techniekcollege, Gilde Opleidingen, Bouwmensen Limburg, provincie, gemeente en bedrijfsleven zetten er samen de schouders onder en investeren 4.2 miljoen.

2008-2018

In de afgelopen 10 jaar is Gilde Opleidingen Techniek erin geslaagd om ondanks krimp in de regio het leerlingenaantal voor Techniek stabiel te houden. Tjeu geeft aan dat dat niet vanzelf gebeurd is. Hiervoor hebben we vanuit visie stevig aan de weg getimmerd. De contacten met bedrijven hebben we geïntensiveerd. Mede dankzij ons Bureau Werk en Stage (Techniek stagebureau plus met 6 medewerkers) is het aantal stagebedrijven gegroeid van 900 naar 4000! Mede door onze visie en koers hebben we ondanks de drukte voor onze docenten rust in huis weten te realiseren.

Hybride

“Door onze maatschappelijke projecten in de regio, maar ook in het buitenland (we slaan al meer dan 10 jaar waterputten in Indonesië) laten we zien dat onze studenten maatschappelijk geëngageerd zijn en dat ze wat kunnen. We knappen met onze studenten kindertehuizen op, renoveren bijvoorbeeld het oude kerkhof Roermond en werken mee aan het Toon Hermans huis. Zaterdag (24 juni) stond er een mooi artikel in de krant dat vmbo-leerlingen in onze werkplaatsen spelen gemaakt hebben voor gehandicapten. Samenwerking optimaforma. Hier word ik blij van”, geeft Tjeu vol trots aan.

Dit soort projecten, maar zeker ook de recente technische innovaties dagen onze docenten uit. Ze gaan zich verder professionaliseren. Gaan de school uit en leren, vaak samen met de studenten, in en van het bedrijfsleven. Het zijn dit soort hybride modellen waar Tjeu en Ferdinand vast in geloven. “Zo zijn docentenstages, als onderdeel van de techniekketen een zeer positieve ervaring. Overal kun je immers leren”, aldus Tjeu.

Niet alleen de vakmatige componenten zijn bij dit leren van belang. Het gaat om werkervaring in de werkomgeving. De echte logistiek, cultuur en veiligheid maakt het compleet. De school is de bakermat van waaruit je vertrekt en waar je weer naar terug komt bij de vele uitstapjes en leermomenten in het echte bedrijf.

paspoort Tjeu Van de Laar

64 jaar, trotse opa van 4 kleinkinderen. Hobby: drumles met de kleinzoon

BBL-er in optimaforma, een leven lang leren.

Werkervaring: verpleging, jeugdzorg, directielid, mkb bedrijf voor personeelsadvies, directeur P&O, Project Rusland (lesgeven aan opleidingsmanagers), docent, teammanager en projectleider.

Laten we de eigen ballonnetjes nu eens loslaten en vanuit visie (hart) gaan verbinden en samenwerken dan winnen we samen de eerste prijs.

Peter Tillmann