Vakmanschap is meesterschap


Vakmanschapsroute

Vmbo-scholen en mbo-instellingen kregen meer ruimte om samen te werken en doorlopende leerroutes in te richten. In Zuid-Limburg brachten vmbo en mbo een gezamenlijk en naadloos aansluitend onderwijsprogramma tot stand vanaf het derde leerjaar vmbo tot en met een mbo-2 diploma in het middelbaar beroepsonderwijs. Een mooi “meesterwerk” zeker vanuit het perspectief van de leerling.

De vakmanschapsroute is immers voor leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg en leidt op tot een mbo-diploma niveau-2. De route gaat via de beroepsopleidende leerweg (bol) of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Naast deze route is er ook nog de technologieroute. De technologieroute is voor leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg en leidt op tot een mbo-diploma niveau-4 voor de bol of de bbl. Deze leerroute geldt alleen voor technische of technologische opleidingen.

OOG

Vanuit TOZL (Techniek Opleidingen Zuid- Limburg) is de onderwijsinhoud voor de vakmanschapsroute ontwikkeld door een groep van bevlogen vmbo en mbo collega’s. De onderwijs-ontwikkelgroep (OOG) o.l.v. opleidingsmanager Wendy Daling van het Techniekcollege, bestaat uit Maarten van Rijn (LVO Maastricht), Quirein Becker (LVO Maastricht), Amin El Ouazghari (Techniekcollege Parkstad) en Patrick Simons (Techniekcollege). Door middel van een stevige PR campagne willen ze er nu voor gaan zorgen dat er meer bekendheid komt voor deze route. “Onze gezamenlijke uitdaging is om de nu nog gescheiden teams van vmbo en mbo te gaan verenigen”, aldus Wendy. Wat de leden van de OOG-groep betreft, gaan we vanaf nu samen op deze mooie onderwijsreis.

TOZL IN DE WERELD VAN DE TECHNIEK

Het Techniek Onderwijs in Zuid-Limburg is volop in ontwikkeling. De scholen van het voortgezet onderwijs (LVO, DaCapo en SVOPL) en het mbo (Arcus en Leeuwenborgh) hebben de handen ineengeslagen om ook in de toekomst een breed, vernieuwend en kwalitatief goed techniekonderwijs aan te kunnen bieden in Zuid-Limburg. Techniekonderwijs dat bovendien aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven. Limburg economic development (www.ledbrainport2020.nl)onders... dit initiatief. In een reeks filmpjes worden de verschillende kanten en voordelen van deze unieke aanpak belicht. Meer informatie op www.techniek-college.nl

Een jaar korter

De huidige vmbo-profielen (produceren, installeren en elektrotechniek) lopen naadloos door in het mbo. Hierdoor ontstaat een doorlopende leerlijn die door een goede onderlinge afstemming nu sneller (1 jaar korter) een mbo-2 diploma geeft.

Leerjaar 5 op mbo locatie