Techniekcollegestudenten binnen bedrijfstak Civiele techniek

Wat hebben we recentelijk toch veel last gehad van wateroverlast. De daar aanwezige infrastructuur is onvoldoende toegerust op deze overlast. Aanpassingen door civiel technologische hoogstandjes bieden de oplossingen voor de toekomst. In dit artikel geven wij u een inkijk in de opleiding van onze Techniekcollegestudenten binnen de bedrijfstak Civiele techniek.

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Voorbeelden van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, bruggen, (spoor)wegen en gebouwen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek. Infra is het vakgebied van grond- weg- en waterbouw. 

Kom jij de brug over?

Civiele techniek, je rijdt er dagelijks doorheen, overheen en je ziet het overal om je heen.  Bruggen, wegen, kruispunten, rotondes, tunnels. Onderhoud, vervanging en behoefte aan nieuwbouw is momenteel aan de orde van de dag. Tijdens de achter ons liggende crisis zijn er in de Bouw en Infra sector veel banen verloren gegaan, maar nu de economie weer is aangetrokken, is er een toenemende vraag, maar tegelijk ook een groot tekort aan geschoold personeel.  Bedrijven moeten werk laten liggen. In de wegenbouw (infra sector) heeft 12% van de bedrijven afgelopen februari gemeld te weinig personeel te hebben.

Te weinig

Als ROC merken we dat we te weinig studenten kunnen opleiden om aan de vraag van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Die studenten die we binnenkrijgen, willen we graag breed opleiden zodat ze bij het behalen van hun diploma in de gehele sector aan de slag kunnen. Drie jaar geleden is er bij de samenwerking tussen de bouwafdelingen van Arcus en Leeuwenborgh een keuzedeel Civiele techniek (Infra) ontwikkeld.

Onbekend maakt onbemind

We voelen het als onze taak om dit prachtige stuk van bouw- en civiele techniek populairder te maken zodat er meer instroom komt. Door onderzoek te doen en bedrijven te benaderen hebben zich civieltechnische bedrijven bij ons aangesloten. Deze gaan onze afdeling ondersteunen bij de ontwikkeling van een nieuw en aansprekend keuzedeel “Civiele techniek 4.0”. Een doelmatig en innovatief keuzedeel dat de studenten uitdaagt en waarmee de civiele techniek inspirerend wordt. 

Bouw die brug

Want zeg nu zelf, wie wil er niet een keer meewerken aan het bouwen van een brug of aan een enorme tunnel of een ander architectonisch en technologisch bouwwerk?

Na twee jaar intensief te hebben gewerkt, is afgelopen september 2017 de eerste officiële lichting van het keuzedeel civiele techniek van start gegaan. Er zijn maar liefst 15 studenten gestart. Ten opzichte van de oude opleiding met gemiddeld 3 studenten is dit een resultaat waarop we allemaal trots op mogen zijn.

Smaakt naar meer Door de nauwe samenwerking en inspirerende bijeenkomsten met het bedrijfsleven is er een keuzedeel ontstaan dat voor dynamiek zorgt bij het verzorgen van het onderwijs. Is het lesthema bruggen, dan blijven we niet op school, maar gaan we op excursie. Zijn er binnen deze tak regionale ontwikkelingen, dan worden die meteen opgenomen in het curriculum. Er is sprake van een gave synergie en co-creatie.

Urban constructions

Het Techniekcollege keuzedeel infra wordt verspreid over twee schooljaren aangeboden. Door deze werkwijze krijgt de student de tijd om voldoende gedoseerd kennis te maken met de verschillende facetten van de civiele techniek. Urban constructions, contractvormen, duurzaam watermanagement en verkeersbouwkunde zijn de 4 pijlers waarover onze studenten kennis opdoen en hun competenties ontwikkelen.

Waterhuishouding belangrijk

Het bedrijfsleven heeft van meet af aan aangegeven dat vooral de waterhuishouding in Nederland van groot belang is. Waarom? Dat hebben we de afgelopen weken allemaal zelf mogen ervaren. Overlast, veiligheid en economisch verlies. Onze Techniekcollege-vakdocenten zijn in overleg getreden met gemeentes die veel last hebben gehad van deze wateroverlast. Ze willen, onder de groep civiele techniek, de problematiek rondom de waterhuishouding als opdrachten uitzetten. Super tof toch, dat je als student in opleiding mag werken aan een real life casus?

De komende tijd gaan we verder met de dynamische doorontwikkeling van dit keuzedeel. Integratie van real life casussen!

“Het team is enthousiast, het bedrijfsleven wordt steeds enthousiaster en de studenten zijn eigenlijk het meest enthousiast. Er hoeft niet gezocht te worden naar een stageplek. Die regelen ze zichzelf wel!”

Dit is een mooi voorbeeld van hoe een ROC  nauw kan samenwerken met het bedrijfsleven. Ze breiden hun netwerk steeds meer uit en kijken of ze de kansen kunnen grijpen. Dit is een mooi voorbeeld van een ecosysteem.

Zo’n samenwerking als dit? Ze zijn trots op hun pareltje en hopen er nog vele te bouwen komende jaren. Dit smaakt naar meer!