# Tech2create on tour@techniekcollege

Tech2Create on Tour

Het project Tech2Create nadert de eindfase en is nu volop bezig haar ervaringen, opgedane kennis en ontwikkelde producten te verduurzamen. Samen met het bedrijfsleven en onderwijskundigen is er een onderwijsmodel ontwikkeld en veel nieuw onderwijsmateriaal gemaakt. Materiaal dat uitgaat van de leervragen van de studenten en de beroepscontext. Deze inmiddels beproefde en door bedrijven geloofde aanpak brengen we nu breed onder de aandacht. Hiertoe worden inspiratiesessies bij onderwijskundig leiders, teams en management gegeven en presenteren we ons zowel intern als landelijke tijdens diverse innovatiebijeenkomsten.

Met veel genoegen en enthousiasme kijkt het kernteam van Tech2Create terug op de ontmoetingen met de onderwijskundig leiders van de sportzone in Sittard en het team van zorg bij Arcus. Inspirerend en onthullend was zeker ook de kennismakingssessie met practor Andrea Klaeijsen van Leeuwenborgh (een practor coördineert en ondersteunt de onderwijskundig leiders van onderwijsteams van Leeuwenborgh)

Sessies

Het doel van deze verduurzamings-sessies is om onze Tech2create ervaringen te delen met anderen en opgedane kennis over te dragen. Onze ontwikkelde producten willen we delen en we willen teams helpen en motiveren om een volgende stap te nemen in hun eigen ontwikkeling.

Anke Latour van Tech2Create: “Door het geven van deze presentaties word je je bewust van wat we bereikt hebben binnen het project en hoe trots we erop mogen zijn”.

Bart Havenaar van Tech2Create: “Dat we dit bereikt hebben, lukte omdat we alle gelegenheid kregen om te experimenteren. Ruimte in de breedste zin van het woord: in tijd en financiën. Maar vooral ruimte om te ontdekken en fouten te maken en dan opnieuw te beginnen, waardoor het geheel uiteindelijk beter geworden is “.

Pizza sessie; “leren van en met elkaar”

In december organiseerde Tech2Create een inspiratiesessie rondom het gebruik van Surface tablets. Een pilot waarbij deze moderne en handzame tablets ingezet worden in de opleidingspraktijk. Dit was een gave sessie waarbij niet alleen de pizza naar meer smaakte!

Landelijke bijeenkomsten

Grote indruk maakten we op 27 november 2018 tijdens de Katapultdag in Utrecht. Na een pitch van 5 minuten konden de deelnemers aan deze dag een keuze maken bij welk onderwerp er een verdiepingsslag gemaakt kon worden. Het kan dus wel sessie: “Techniekcollege als partner voor VDL Nedcar”.

Onze tafel was druk bezet en gedurende ruim een uur werd er stevig inhoudelijk gediscussieerd, veel vragen gesteld en stevig geapplaudisseerd.

In de planning # Agenda 2019 Naast de train de trainer ondersteuning voor onderwijsteams zal Tech2Create ook presentaties verzorgen op:

· 23 januari bij de proeverij van de leidersdagen voor de fusie-organisatie in Leuven

· 14 februari Regionaal bijeenkomst procestechniekbedrijven Paula Boekhorst en Bart Havenaar

· 20 maart boven sectoraal overleg SBB

· 27 en 28 maart CVI Conferentie Den Haag

· 20 mei Jaarconferentie Landelijke Techniekpactdag High Tech Campus Eindhoven

Namens Tech2Create Peter Tillmann