STUDENTEN EN BEDRIJVEN MOETEN KUNNEN VERTROUWEN OP DE KWALITEIT VAN HUN DIPLOMA

In een periode van nog geen zeven jaar hebben de mbo-scholen de kwaliteit van hun onderwijs sterk verbeterd. We zien dit met name terug in de verbetering van examinering en diplomering. (Bron Bestuursakkoord OCW- mbo-Raad 2O18-2O22)

Vandaag ga ik mij verdiepen in het werk van onze examencommissie en ik heb een ontmoeting met Marjon Hoenen en Gert Enning. Net als met de “ins en outs” van examinering heb ik ook geen idee wie deze collega’s zijn. Zonder examenvrees start ik het interview.

Examencommissie in opbouw

Voor het Techniekcollege is een examen-deskundige nog relatief nieuw. Vanaf september 2017 zijn we de zaken aan het opbouwen. Regelgeving vereist dat een onafhankelijke persoon uit het bedrijfsleven onderdeel uit maakt van de examencommissie. Ik ben dan ook erg blij met Gert Enning, buitendienstadviseur en jurist bij de Metaalunie. Marjon legt uit wat een examendeskundige is: “dat is iemand die teams adviseert en begeleidt op het vlak van examinering. Er zijn immers continue veranderingen in wet- en regelgeving, maar door mijn contacten met de andere examendeskundigen blijf ik goed op de hoogte. Die kennis geef ik vervolgens door aan de teams. “

Directeur niet welkom

Sinds september 2017 mag de lijnverant-woordelijke van de school (opleidingsmanager /directeur) geen deel meer uitmaken van de examencommissie.  Onafhankelijkheid is nu een groot goed, vandaar ook de verplichting om een (onafhankelijk) lid uit het bedrijfsleven in de commissie op te nemen.

100% vertrouwen

Majon is heel stellig: “ bedrijven en studenten moeten 100% vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit en de waarde van diploma’s. De regels overtreden kan misschien soms in het verkeer, maar is bij examinering absoluut onaanvaarbaar. Wij zien er dan ook op toe dat examinering goed gebeurt. Alles draait om kwaliteitsborging.  Wist u dat er ook nog diverse subcommissie zijn? Vrijstellingscommissie, diplomeringscommissie en vaststelingscommissie. Daarnaast zien we toe op de deskundigheid van assessoren en controleren we of examinering wel op een valide manier wordt afgenomen.” Volgens Gert zijn er veel te veel externe invloeden. “Kijk maar eens naar 2016 toen de gehele kwalificatiestructuur weer op de schop ging”, vult Marjon aan. “Verplichte keuzedelen, wet- en regelgeving zorgen er echter voor dat de waarde van het diploma buiten kijf staat. De examencommissie ziet hierop toe.”

Zorgen om  vakcomponent

Gert heeft wel wat zorgen. De vakmatige component drijgt af en toe onder te sneeuwen voor de maatschappelijke vraag naar meer Nederlands, meer rekenen en meer burgerschap. Ook allemaal belangrijk, maar we zijn een beroepsopleiding. Gelukkig gaan vakken als Nederlands, Engels en LOB ook streeds meer in de beroepscontext geplaatst worden. Gert: “vreemd is wel dat er in de kwalificatiedossiers geen ondernemersvaardigheden voorkomen”.

Voorlichting en service voor de teams

Momenteel gaat Marjon bij alle teams langs om deze voor te lichten en bij te praten over alle wettelijke taken. Gelukkig zijn er ook servicedocumenten ontwikkeld en kan alles nagelezen en nog eens opgezocht worden.

Verplichte inkoop

Vanaf 1 augiustus 2018 zijn we in verband met validering verplicht om alle examenopdrachten in te kopen. Weer een stap richting borging van de kwaliteit. Zijn er nog wensen voor de toekomst Marjon en Gert? “Zeker een gezamelijke plek op intranet voor onze documenten en een betere facilitering voor de docenten die lid zijn van de examencommssie.”

Mijn laatste vraag luidt: “wat constateert de inspectie als ze morgen komt binnenvallen?”

Dat we goed bezig zijn klinkt het unaniem… mooie woorden ter afsluiting.

Techniekcollege geslaagd. Proficiat!

Marjon Hoenen is een “meëdje oes Kirchroa”. Gestart als verpleegkundige en helemaal gek van Roda JC.

Sinds 1998 als docent verpleegkunde en omgangskunde verbonden aan het mbo, in 2010 de overstap gemaakt naar kwaliteitszorg en nu dan examendeskundige.

Gert Enning. Opgegroeid op de kazerne van de marechaussee in Kerkrade. Ik zat bij mijn vader achter op de fiets met naast ons een herdershond; zo ging ik naar de kleuterschool…ik zag ze kijken.  Vervolgens naar de HBS en dan een academische opleiding. Dat was gaaf, maar naast zijn dagdagelijkse werk een behoorlijke belasting voor het gezin Enning.

Hobby’s? Met kapotte knieën van het handballen en volleyballen heeft sporten plaats gemaakt voor de motor. Ik gok: “type BMW touring?” “Ja klopt”, zegt Gert: “8000 km per jaar samen met de partners en vrienden uit de metaal.” Gert is ook na zijn pensioen nog steeds actief. Een van die taken is het voorzitterschap van de examencommissie van het Techniekcollege. Door zijn werk als ledenadviseur, nu al 26 jaar, en specialist op het vlak van reorganisaties komt Gert veel bij bedrijven. De ondernemers in het MKB met gemiddeld 13 werknemers zijn vakmensen puur sang maar lopen tegen de regelgeving aan en hiermee kan Gert ze helpen.

 “examens, wat zijn ze belangrijk en wat had ik er een hekel aan”     

Peter Tillmann