Praktijkbegeleiding professioneel benaderd

Het zal u niet verbazen dat een innovatief en hightechbedrijf zoals VDL Nedcar aan het opleiden van medewerkers veel waarde hecht. Naast het effectief zijn van toename in bedrijfskwaliteit, biedt dit bedrijf werknemers de mogelijkheid zich persoonlijk verder te ontwikkelen. In een eigen VDL Nedcar opleidingscentrum volgen onder andere 200 medewerkers naast hun reguliere baan een mbo-opleiding van het Techniekcollege. Het begeleiden van deze deelnemers is met veel zorg omringd. Naast een zorgvuldige planning, deelnemers werken in diensten, is er veel aandacht voor de transfer van de BPV-opdrachten, in de vorm van IBO’s (= integrale beroepsopdrachten), naar de dagdagelijkse werkzaamheden.

De werknemers die een opleiding volgen, variërend in leeftijd van 21-62 jaar, worden door fulltime VDL Nedcar praktijkopleiders begeleid. Voor zover bekend, is VDL Nedcar een van de weinige bedrijven die een aparte groep medewerkers geformeerd heeft die zich fulltime kunnen focussen op hun opleidings- en begeleidingstaak.

De VDL Nedcar praktijkopleiders die geselecteerd zijn uit het bedrijf, zijn ervaren en deskundig op het gebied van productie. Op het vlak van begeleiden moet hun deskundigheid nog verder gaan toenemen en daarom volgen ze momenteel interne trainingen. Het Techniekcollege heeft, exclusief voor VDL, in het opleidingscentrum van VDL Nedcar een trainer/docent met veel praktijkbegeleiding ervaring gestationeerd die de groep praktijkopleiders traint en coacht. Daarnaast heeft Tech2Create een apart professionaliseringsprogramma met onder andere eigen workshops samengesteld. Onderdeel van dit professionaliserings-programma zijn de SBB-workshops op het vlak van begeleiden en ontwikkelingsgericht beoordelen. Door het invoeren van periodiek werkoverleg krijgen zaken als planning, aanpak en deelnemers casuïstiek de gewenste aandacht. Omdat men onder andere tijdens het werkoverleg op elkaar reflecteert, leert men veel van elkaar. De begeleidings-momenten op de werkvloer zijn vaak korte contactmomenten, omdat men midden in de productie zit. Daar waar nodig is, worden aanvullend een-op-een momenten ingepland. De deelnemers maken in de avonduren en in de weekenden de uitwerking van hun opdrachten. Vragen die zich dan eventueel voordoen, kunnen per email naar de praktijkopleider. Op de meeste vragen kunnen de praktijkopleiders dan snel een afdoend antwoord geven.

Motivatie is, bij het naast je werk volgen van een opleiding, een belangrijke succesfactor. Tijdens de SBB-training begeleiden, wordt er geoefend met motivatie dilemma’s; het raken van de juiste snaar nadat er echt verbinding gemaakt is. Er wordt stilgestaan bij extrinsieke en intrinsieke motivatie. Deelnemers hebben na een werkdag van meer dan 9 uur en dan 5 dagen per week vaak heel wat “studie- uitdagingen “en excuses om zaken niet voor elkaar te hebben, zijn dan vaak snel gevonden.

Begeleiding, gericht op de te behalen doelen op maat en op een manier de je zelf ook fijn zou vinden, is waar het dan bij het coachen op aankomt.

Voor het opleiden van de groep fulltime praktijkopleiders, volgens het principe “training on the job” (opleiden terwijl je het werk ook al uitvoert), heeft VDL Nedcar gelukkig voldoende tijd uitgetrokken. Immers het na te streven doel is glashelder… VDL Nedcar wil goed opgeleide en competente praktijkopleiders.

Peter Tillmann