Pittig maar trots op het resultaat


Op 29 november jl. nam Ramon Willems het diploma technisch leidinggevende in ontvangst. Wat een prestatie om een vierjarige niveau-4 opleiding te volbrengen in 1 jaar. Begrijpelijk dan ook dat Ramon zijn duim omhoogsteekt. Deze prestatie leverde niet alleen Ramon, momenteel werkzaam bij IAC, maar ook nog 11 andere kandidaten. Met deze totaal nieuwe opleiding zet het Techniekcollege zich qua bedrijfsopleidingen verder op de kaart. Het bedrijfsleven geeft aan behoefte te hebben aan dergelijke trajecten. De geslaagden, allemaal werkzaam in hoogwaardige technische bedrijven, moesten in het afgelopen jaar de focus verleggen van technisch inhoudelijke kennis naar leidinggeven, plannen en organiseren. Sociale vaardigheden en soft skills zijn in deze opleiding pregnant aanwezig.

Tijdens de diploma-uitreiking bedankt de projectleider van Tech2Create, Ronald Paulissen, de bedrijven die aan het vormgeven van deze innovatieve opleiding hebben meegewerkt.

Vriendin Marjolein is trots en kijkt terug op een bewogen jaar. Ze heeft Ramon daar waar mogelijk geholpen bij zijn studie. Het gezin kwam daardoor af en toe op de tweede plaats. Ramon had geen ervaring in het leidinggeven, veel was totaal nieuw. Gelukkig ontdekte Ramon dat hij van nature al dingen goed deed.

“Ik ben er als persoon zowel op het werk alsook privé sterker door geworden”

De 12 kandidaten van de opleiding Technisch leidinggevende hadden les van Carmen Mélotte. Niet alleen een nieuwe opleiding maar ook een nieuwe docente. Carmen is namelijk in haar dagdagelijkse werk HR-manager bij Stork. Ramon heeft veel waardering voor Carmen. De door Carmen goed voorbereide lesverhalen en trainingen klopten. Bij een nieuwe opleiding horen bepaalde kinderziektes, maar die werden samen goed opgelost.

Ik vroeg Ramon naar de kernwoorden die volgens hem deze opleiding typeren:

‘’interessant, waardevol maar zwaar “

Ik sluit af met een welgemeend compliment aan de bedrijfspartners die deze opleiding mogelijk maakten.

Opleiden is niet alleen een noodzaak maar een bijzonder waardevolle investering in de medewerkers.

Namens Tech2 Create

Peter Tillmann projectleider professionalisering BPV