Opleiding Mediavormgeving: driemaal "goed" bij inspectie

Driemaal GOED, dat is de score van de audit die onderzoeksbureau Alfa Bèta Consult toekende aan de opleiding Mediavormgeving van het Techniekcollege Zuid-Limburg.

Op de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat en Kwaliteitszorg en ambitie haalt deze opleiding de hoogst mogelijke score. Het onderzoeksbureau noemt het goede resultaat op sommige vlakken zelf uitzonderlijk.
Deze resultaten kunnen niet alleen het team, maar ook de studenten van deze opleiding in hun zak steken. Ze werkten er hard voor, met hart en ziel. Dit werpt dan nu zijn vruchten af.

De opleiding mediavormgeving leidt studenten op voor een beroep bij multimediabedrijven, reclame- of communicatiebureaus. De mediavormgever bedenkt en ontwerpt folders, websites, reclamespotjes of andere multimedia.   

Audit
Het Techniekcollege Zuid-Limburg controleert voortdurend de kwaliteit van het (mbo-)onderwijs. In september was de opleiding Mediavormgeving van de afdeling Media & Sign doel van deze inspectie. En auditcommissie bezocht twee dagen de locatie aan de Rijksweg Zuid te Sittard. Zij observeerde onderwijsactiviteiten, bestudeerde de status van studentendossiers en er werd gesproken met studenten, docenten, vertegenwoordigers van leerbedrijven, teamleiding en management.

Goede voorbereiding op toekomstig beroep
Met betrekking tot het onderwijsprogramma van deze opleiding concludeert de commissie dat zij de studenten goed voorbereid op de beroepspraktijk, het vervolgonderwijs en de samenleving. “De grote kracht van het curriculum is de praktische manier van werken zonder de theorie te veronachtzamen. De praktijkopdrachten […] sluiten goed aan op de laatste ontwikkelingen in het werkveld. Het maatwerk van de opleiding zit vooral in de verbreding en verdieping van onderwerpen.”

Ook krijgt de opleiding complimenten voor het schoolklimaat. De medewerkers gaan respectvol om met de studenten en creëren een stimulerende leeromgeving. Hierdoor zijn studenten op deze locatie in Sittard, trots op hun beroep en de opleiding die ze volgen.

Op het gebied van de kwaliteitszorg is de commissie van mening dat het wijze waarop het team functioneert getuigt van een hoge mate van professionaliteit van de medewerkers, zowel op het van vakinhoudelijke als het didactische vlak.

Klik voor het volledige verslag op deze link.

Voor informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met de onderwijsmanager mw. W. Daling. wdaling@techniekcollegezl.nl