Op naar voldoende vakmensen die excelleren in de praktijk


Ondernemer Harold Kostons van DS Metaal en Anke Meuffels zijn het er helemaal over eens. Hier ligt onze uitdaging: “Voldoende goed opgeleide vakmensen” Essentieel voor het voortbestaan van technische bedrijven en daarmee voor onze economie. Tijdens de Dag van de ondernemer op 16 november jl. ontving Harold uit handen van onze deputé een dikke taart en plaquette voor zijn inzet voor het MKB. Anke is blij met ondernemers zoals Harold. Ondernemers die zich verbinden in de Koninklijke Metaalunie (14.000 leden waarvan ruim 900 in Limburg en die op verschillende niveaus met elkaar de samenwerking aangaan. Samen om zoals volwaardige partner te kunnen optreden naast de grote spelers in de regio. Slim verbinden en de uitdagingen aangaan. Want op het vlak van personeel en opleiden zijn de zorgen substantieel. Hopelijk geldt ook nu dat in nood vaak nieuwe oplossingen ontstaan?

Goed personeel haal je helaas niet zomaar even uit de voorraad. Hier is veel meer voor nodig

Anke Meuffels; “Als Metaalunie hebben we in de regio samenwerking gezocht met de andere technische branches FME en Uneto VNI en willen wij via onze scholingsfondsen OOM, A&O en OTIB-ondernemers helpen om hun zittende team op een hoger plan te krijgen. Meteen willen we ook kijken hoe het mbo een grotere rol kan spelen met modulair onderwijs voor werkenden.” Ook willen we samen met bedrijven en in deze regio samen met het mbo nieuwe instroom genereren.

HAROLD KOSTONS

Een van de twee CEO’s van DS Metaal Maastricht. Een metaalverwerkend bedrijf met 40 medewerkers, opgericht in 1994 en gevestigd op bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht. Gespecialiseerd in de seriematige productie van metalen onderdelen en componenten voor de OEM-industrie, inbouwklare modules en complete eindproducten. Specialist op het gebied van robotlassen.

Eigen academie

DS Metaal werkt sinds 2003 vanuit een nieuw bedrijfsplan. Harold: “Doen waar we echt goed in zijn en met klanten die bij ons passen.” Om die transformatie te maken is een team nodig dat kan groeien naar duurzame partnerships. Van eenvoudige productiemedewerkers naar completere en betere werknemers en daarmee een flinke uitdaging. Harold: “Hoe groter een bedrijf wordt hoe beter (zelfstandiger en competenter) je personeel moet zijn.” Hiermee maakt hij ons meteen deelgenoot van zijn dilemma: verder doorgroeien kan alleen met het juiste personeel. “We zoeken dat personeel ook in België maar helaas is ook daar onvoldoende aanwezig en vertrekken ze weer na een paar jaar. “

HAROLD ziet een eigen opleidingsacademie als kans om met name werkende mensen, waarvan je weet dat ze het juiste DNA hebben, verder op te leiden. “Wij verlangen misschien net iets anders dan onze buurman. Wij zoeken zelfstandige en meedenkende medewerkers. Laten we die mensen die bij ons soort bedrijven passen, zoeken en in samenwerking met bijvoorbeeld het Techniekcollege opleiden.”

ANKE MEUFFELS

Regiosecretaris voor de Metaalunie. Studeerde economie, “Ik hoop een spin in het metaalweb te kunnen zijn. Laten we samen regelen wat je individueel niet kunt. Denk aan contact met scholen, het LIOF, de provincie, de regio’s over onderwijs-arbeidsmarkt en innovatie.” # samen# duurzaam# samenwerken.

Laat je inspireren door Teqnow en bekijk dit filmpje.

https://teqnow.nl/teqnow

Wat is Teqnow?

§ Teqnow informeert over de mogelijkheden en de toepassing van innovatieve toptechnologieën in vooral het industriële MKB.

§ Teqnow organiseert aansprekende en opvallende events gericht op thema’s zoals 3D-printen, robotics, sensoring, nieuwe materialen en flexibele productieautomatisering.

§ Teqnow adviseert over de technologie-toepassingen binnen uw eigen bedrijf en helpt u bij het vinden van de juiste partners. Dat kunnen bedrijven zijn, waarmee u zou willen samenwerken of kennisleveranciers zoals faculteiten van universiteiten en hogescholen, of kennisinstellingen zoals Frauenhofer Institut en TNO.

§ Teqnow begeleidt bedrijven en kennisinstellingen bij het succesvol maken van de samenwerking.

§ Teqnow helpt bij het aanvragen van Europese, nationale en regionale subsidies die u ondersteunen bij de implementatie van deze nieuwe technologieën.

Meer informatie: www.teqnow.nl 'Teqnow is hét platform dat de aandacht voor en toepassing van toptechnologie in het industriële MKB vergroot en stimuleert'.

Good practice

Techniekcoalitie: naar een competentiegerichte bedrijfscultuur. In Brabant heeft men inmiddels positieve ervaringen opgedaan met samenwerking vanuit een vernieuwd perspectief. Bijvoorbeeld bij Swanenberg Hydraulic Systems ging het roer om: medewerkers hebben er geen traditionele functies, maar rollen.

Veranderplan Anke Meuffels is blij met Laurens Swanenberg. “Een inspirerend voorbeeld als het gaat om talent optimaal benutten en carrièreperspectief bieden door te investeren in Leven Lang Ontwikkelen – nu nog 500 ‘Swanenberg bedrijven’ erbij!” Dat begint met awareness creëren bij ondernemers en werknemers om hen vervolgens concreet te ondersteunen bij verandertrajecten, legt ze uit. “Als Techniekcoalitie staan we in nauwe verbinding met werknemersorganisaties en scholingsfondsen, en vanuit die samenwerking hebben we van alles te bieden: advies, hulp bij het maken van een veranderplan en een scholingsplan, plus ontwikkel- en opleidingsbudget.” De plannen van de Techniekcoalitie zijn ook opgenomen in de New Deal vanuit Brainport Network en in het beleid van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Peter TillmannTech2Create onderdeel van het Techniekcollege