MBO 4 MONTEURS SERVICE EN ONDERHOUD BOUWEN SAMEN HUN TREIN

Vol trots vertellen Armando Lindner en Jomar Sieben over hun projecten en ervaringen binnen de technische opleiding die ze volgen bij het Techniekcollege. Deze mbo-4 studenten werken als een” trein” aan hun gezamenlijk treinproject. Armando vertelt dat er wel doorgewerkt moet worden door de lassers en bouwers van deze projecttrein want hij moet er, samen met zijn medestudenten uit de elektrotechniek, nog alle besturing in gaan monteren. Jomar kijkt en luistert met belangstelling. Hij is al een stapje verder en loopt momenteel stage bij Sitech op het Chemelot terrein. Jomar, havist, ziet de verkorte niveau 4 mbo-opleiding die hij nu volgt als perfecte aanloop naar het hbo.

Armando ziet zijn opleiding als een belangrijke en waardevolle tussenstap naar een vervolgstudie. Waarschijnlijk in de procestechniek, een combinatie tussen werken en leren (BBL). “Door mijn huidige opleiding”, aldus Armando, “merk ik dat procestechniek en procesbesturing mij het meeste aanspreken. Het aansturen en de techniek die daarbij komt kijken zijn we nu ook aan het toepassen in ons NEDtrain project. We bouwen een scootmobiel om tot een “volwaardig” treinstel. Het bedrijfsleven ondersteunt ons hierbij  Mooi!

In het praktijklokaal op de locatie Arendstraat in Sittard, leer ik van mijn docenten welke schakelingen en schakelsystemen we het beste kunnen toepassen. Wij leren een weg te vinden tussen schakeldraden relais en andere elektrotechnische componenten. Praktijk is fijn

maar op de vrijdag tot 17.45 uur...pfff die lesroosters moeten echt beter”, aldus Armando.

Arduino 

Is een opensourcecomputerplatform bedoeld om microcontrollers eenvoudig te maken. Met Arduino is het mogelijk apparaten en objecten te creëren die reageren op hun omgeving door middel van digitale en analoge inputsignalen. Input kan bijvoorbeeld worden gegenereerd door schakelaars, lichtsensoren, bewegingsmeters, afstandsmeters, temperatuursensoren, of op basis van commando's afkomstig van internet, een radiomodule of een ander apparaat met een seriële interface. Outputsignalen kunnen bijvoorbeeld motoren, lampjes, pompjes en beeldschermen aansturen.

Hbo of toch mbo?

Jomar Sieben eveneens student aan de mbo-4 opleiding Service en Onderhoud, kijkt met  genoegen terug op de opleiding bij het Techniekcollege. “Na mijn havo ben ik meteen naar het hbo gestapt. Ik hoopte daar ook veel praktisch werk te kunnen doen. Helaas was dit een misrekening.” Van zijn snelle besluit om meteen naar het mbo te gaan heeft Jomar zeker geen spijt. “Ik heb hier veel geleerd. Mijn praktische en theoretische kennis is flink toegenomen. Ik heb hiervan veel voordeel bij mijn hobby, het bedenken en maken van allerlei technische installaties.” Jomar bouwt bijvoorbeeld momenteel een zonneoven. “Schrijf maar niet in dit artikel, haha, dat ik ook een flessenwerper heb gemaakt.” De techniek heeft Jomar in de vingers, maar na zijn fijne stage bij Sitech is hij nu wel klaar voor nog meer theorie en doorstroom naar het hbo. “Mijn denkniveau is dat van het hbo. Ik krijg dit nu ook terug van mijn praktijkopleider van Sitech tijdens de stage.”

T E C H N I E K C O L L E G E

Eén techniekschool in Zuid-Limburg

Je kent vast wel de twee ROC’s Arcus College en ROC Leeuwenborgh. Beide mbo-scholen hadden een sector Techniek met een aantal dezelfde en enkele verschillende techniek-opleidingen.

Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn deze twee sectoren samengevoegd tot één nieuwe techniekschool, zodat jij, dicht bij huis, een goede en moderne techniekopleiding kunt volgen.

Peter Tillmann

Tech2 Create (innovatie-team Techniekcollege)