“Ik heb veel geleerd van mijn deelnemers…”

Interview door Peter Tillmann

 “WIE HANDELT VANUIT PASSIE HEEFT GEEN WERK MAAR EEN LEVEN. ”

Bovenstaande quote lijkt mij een goede typering voor docent bedrijfsopleidingen Joe Dorscheidt.

Het vormgeven van opleidingen samen met bedrijven en gezamenlijk opleiden vraagt naast een goede samenwerking, vakmanschap. In dit artikel aandacht voor Joe Dorscheidt.

Onlangs kon ik aanwezig zijn bij een interview voor een artikel over de vernieuwde opleiding Werkvoorbereider (niveau 4). In de auto op weg naar dit interview reed ik met Joe over het Chemelot terrein “…hier heb ik heel wat jaren gewerkt en ken ik vrijwel elke plek; technologische veranderingen volgden elkaar in een hoog tempo op ” zegt Joe, inmiddels bijna 70 jaar en nog steeds met veel passie actief in het techniekonderwijs. Midden jaren 80 werd Joe door DSM gevraagd om naast zijn DSM-werk, zijn praktijkervaringen over te brengen aan potentiele middenkadermedewerkers. Vanaf 2003 zet hij deze ervaring eveneens in bij opleidingen van het Arcus College, nu Techniekcollege Zuid-Limburg.

Kennis van de praktijk
Deelnemer Gaston D’ Elfant typeert zijn docent anno 2017 als volgt: “Joe streeft in zijn opleiden naar perfectie, hij helpt je graag maar je zult eerst zelf initiatief moeten tonen…durf je dat niet, dan stelt Joe je de juiste vragen en zorgt hij er voor dat je uit je schulp kruipt. Joe steunt zijn deelnemers door dik en dun en blijft altijd rustig…” Bjorn Mulleners supervisor bij Sitech en praktijkopleider beaamt dit en vult aan: “Joe laat je niks doen wat niet mogelijk is. Hij kent de praktijk zo goed dat elke opdracht een schot in de roos is….dat motiveert en daardoor voer je de opdrachten die onderdeel uitmaken van de IBO (integrale beroepsopdrachten) met plezier uit.”

Trots
Joe geeft aan dat hij er trots op is dat door de jaren heen het niveau van de opleiding niet gezakt is. En stelt : “ja, door mijn praktijkervaring kan ik de transfer van die opdrachten naar de beroepspraktijk makkelijker maken”. Kennis van de echte praktijk en het vinden van de juiste werkvormen, daar draait het om. Een tijd geleden introduceerde hij, samen met zijn collega docent, de werkvorm peerassessment. Deelnemers ervaren dit, na wat koudwatervrees… nu als zeer waardevol. Bij  peerassessments worden deelnemers  ingeschakeld in het beoordelingsproces. Ze geven elkaar feedback over bijvoorbeeld een presentatie of over uitgevoerde opdrachten binnen hun opleiding.

Vernieuwde opleiding
Gaston een van Joe’s huidige (en laatste..) deelnemers geeft aan dat de in de opleiding verworven competenties hem in zijn privéleven ook goed van pas komen. Plannen, uitzoeken en uitvoeren… een continue groei in zelfstandigheid en professionaliteit. Joe geeft aan dat het hem goed doet dat er aan het einde van zijn docentcarrière (Joe is 70!) nu een vernieuwde opleiding staat die samen met de beroepspraktijk ontwikkeld is en waarbij het draait om integrale en beroepspraktijk relevante opdrachten….

Na veel jaren met passie wordt het nu, aldus Joe, tijd om het stokje te gaan overgeven aan een nieuwe generatie! Hij sluit af met de woorden: ”ik heb veel geleerd van mijn deelnemers”.

 Joe met al jouw passie: van een kleine vonk komt vaak een groot vuur

 het ga je goed.

Peter Tillmann kerngroeplid Tech2create.