Geen leren zonder nieuwsgierigheid

Slimme technologie

Paul Vermeulen medeoprichter van Q-Sense geeft een inkijk in de extra mogelijkheden die slimme technologie zoals Big Data en artificial intelligence onderwijsgevende kunnen bieden. Technieken die docenten wellicht meer tijd gaan bieden voor hun studenten en voor onderwijsleergesprekken. Paul kijkt als volgt naar het leerproces: “Zonder leervraag geen nieuwsgierigheid en zonder nieuwsgierigheid geen leren.” Paul weet door uit eigen onderwijservaring hoe moeilijk het is om alle leerlingen die persoonlijke aandacht en leervragen te bieden waar ze ideaal gesproken recht op zouden hebben. Vanuit Pauls overtuiging dat meer persoonlijk aanspreken een krachtig begin is van “gepersonaliseerd leren” dook hij in de mogelijkheden van nieuwe technologie. Technologie die data en inzicht geven in hoe een leerling leert. Paul is ervan overtuigd dat leerlingen snappen hoe ze leren zich efficiënter te ontwikkelen. Slimme technologie als “extra ogen”. Niet in plaats van de docent maar aanvullend. Dat is de toekomst.

Q-Sense

In de zoektocht naar de mogelijkheden van slimme technologische toepassingen voor gepersonaliseerd en adaptief leren, kwam het Techniekcollege uit bij de onderwijsexperts van Q-Sense.

Q-Sense gaat ons nu in een pilot ondersteunen; daarbij is het leerproces heel transparant gemaakt als een soort ‘playlist’ van activiteiten. In dat proces gaan we metingen uitvoeren die vervolgens aan de hand van vooraf geformuleerde doelen geanalyseerd worden. Over dat leerproces is Paul heel duidelijk. Een student gaat pas leren wanneer het onderwijs spannend en uitdagend is. Het inmiddels samen met bedrijven opgestelde leermateriaal, voldoet hierin uitstekend. Deelnemers gaan volop met contextrijke denkvragen aan de slag en herkennen daarin de echte beroepssituaties.

Docenten zijn onvervangbaar

Paul Vermeulen is er heel duidelijk over: “Docenten zijn onvervangbaar.” Alleen zij kunnen het gehele leerproces in al zijn complexiteit blijven overzien. Maar wat zou het gaaf zijn als de docent in zijn werk door het inzetten van slimme technologie meer tijd krijgt voor persoonlijke leergesprekken en maatwerk. Paul is onder andere als onderwijsadviseur via Cordaid vaker in ontwikkelingsgebieden. Om zijn idee over de inzet van “slimme technologie” te verduidelijken, neemt Paul ons mee naar West-Afrika. Een uit nood geboren en redelijk eenvoudige ingreep met groot effect. Bij de uitbraak van Ebola werden de scholen meteen gesloten; het risico op besmettingen was immers veel te groot. De leerlingen moesten naar huis. Om toch onderwijs te verzorgen kwam men op het idee om de beste leraren te vragen om dagelijks via de radio les te geven. Elk West-Afrikaans gezin beschikt immers wel over een klein radiootje. De leerlingen volgden thuis in het bijzijn van de ouders en andere familieleden “les”. Ouders hoorden wat hun kinderen moesten leren… gingen met hen daarover in gesprek en gingen hierdoor ook zelf leren. Toen de uitbraak onder controle was en de leerlingen weer naar school konden, vroegen de ouders om alstublieft de radiolessen in stand te houden. (Mooi hé!) Door het in stand houden van die radiolessen kreeg de docent op school meer tijd voor persoonlijke aandacht en verdieping. “Flipping the classroom” als het ware, maar nu met radiolessen. Gesterkt door dit soort ervaringen doet Paul met Q-Sense onderzoek en voert men pilots uit; voor ons Techniekcollege gebeurt dit nu bij VDLNedcar.

Pilot VDLNedcar

In ons manufacturing college bij VDLNedcar volgen nu ruim 280 medewerkers een bbl-opleiding. 60% van die opleiding vindt plaats op werkvloer waarbij ervaren en opgeleide VDLNedcar praktijkopleiders begeleiden. 20% van de opleiding vindt plaats in klassituaties waarbij een docent onderwijs verzorgd. Het resterende deel, eveneens 20% is gericht op zelfstudie. Het onderwijs wordt georganiseerd vanuit integrale beroepsopdrachten; leren vanuit de context van het bedrijf. Binnen Teams van Office365 staat dit huiswerk in de vorm van het digitale stukje materiaal (als een soort van playlist) voor de deelnemers klaar. Rondom het gehele leerproces worden voor een groep van de opleiding Service en Onderhoud in een pilot door Q-Sense data verzameld. Er wordt geregistreerd hoe vaak iemand iets aanklikt, hoe lang er aan opdrachten gewerkt wordt, welke “route” de deelnemer volgt door de diverse opdrachten en of er gebruik gemaakt wordt van aanwezige studietips. Daarnaast wordt er gevraagd naar beleving, interesse, moeilijkheidsgraad en naar hoe het leren in algemene zin verloopt. Deze data sets worden vervolgens geanalyseerd en besproken met docent en deelnemer. Maar om te analyseren is het zaak om vooraf goed te definiëren wat je wil weten; wat je doelen zijn. Binnen de opleiding van bedrijfsopleidingen is de leerstof op basis van het kwalificatiedossier en op basis van eigen doelen (samenwerken, helder communiceren en kritisch denken) goed gearrangeerd. Een mooi resultaat van intensieve samenwerking met bedrijven en onderwijsontwikkelaars! Aan deze doelen wordt door middel van metadatering van de leerstof gemeten hoe de deelnemer in zijn leren groeit. Vervolgens is het mogelijk om via een op maat gemaakte monitor de voortgang van het leerproces te volgen. Dit geeft inzicht aan alle onderwijsbetrokkenen.

Big data and AI for learning and training

Geen hype

In today’s learning environment, personalization is no longer just a buzz word or hype. Building personal profiles of learners helps to provide better understanding of learners performance and behaviour patterns. Q-Sense’s tools are used to capture these patterns to enable early signalling and personalized interventions or recommendations to learners. Q-Sense can make the learning process more effective and intelligent.

Making ‘learning content’ more effective. Dit en meer tekst kunt u lezen op de Website van Q-Sense (http://www.Q-Sense.net/).The Q-Sense AI-based system makes your content ‘intelligent’. We offer tools to create learning analytics, provide adaptive learning and unlock business information. You can use the Q-Sense tools with your existing products or create new propositions ‘powered by Q-Sense’.

Paul Vermeulen

In 1955 in Heerlen geboren zoon van een “Hollander” die kwam werken als “witte border” voor de Staatsmijnen. Middelste telg uit een creatief gezin. Moest voor zijn studie de provincie uit. Studeerde Engels en Frans in Tilburg en aansluitend taalkunde in Engeland. Bevlogen onderwijsman, actief voor Cordaid dat ‘communities’ helpt overleven in crisisgebieden zoals de Centraal Afrikaanse Republiek en Congo. Onderwijsadviseur. Een van Pauls uitspraken: “Langs de creatieve kant denken zodat je leerlingen in de leerstand krijgt.”

Peter Tillmann

Tech2Create onderdeel van het Techniekcollege