European Partnership “V-spiders”

European Partnership “V-spiders”

 

Inleiding

Internationale samenwerking van onderwijsorganisaties en mobiliteit van studenten, staan de laatste jaren prominent op de Europese agenda.

Een van de beoogde doelstellingen hiervan is o. a. het creëren van sociale cohesie tussen de verschillende Europese landen, een samenhang die moet leiden tot meer flexibiliteit van studenten over de landsgrenzen.

Door de steeds verder gaande globalisering wordt handel en samenwerking met het buitenland de “gewoonste zaak van de wereld”.  Logisch dat bestuurders van grote bedrijven en organisaties, de Europese handelsmarkt steeds vaker in een adem noemen met één Europese werkgelegenheidsmarkt.  Cruciaal hierbij is de individuele mobiliteit van studenten en jonge werknemers, door internationale mobiliteit wordt hun “employability” zeer sterk vergroot.   

 

Techniekcollege en internationalisering!

In tegenstelling met het hoger en universitair onderwijs, is bij het middelbaar beroepsonderwijs internationale samenwerking en uitwisseling nog niet zo vanzelfsprekend.

Echter bij ROC Leeuwenborgh heeft internationalisering al geruime tijd stevige aandacht, met name bedoeld om de studenten meer en meer bekend te maken met de mogelijkheden van stages en dus arbeidskansen in het buitenland.

Vaak zijn studiereizen van docenten een eerste aanzet hiervoor, men raakt bekend met de cultuur, scholen en de opleidingssystemen etc. van andere landen.

 

V-spiders

Zo ook is het gegaan met de totstandkoming van een nieuw samenwerkingsverband van afdeling Werktuigbouwkunde  (Middenkader Engineering) van het Techniek College-  en 5 buitenlandse scholen voor middelbaar beroeps onderwijs, n.l.:

▪          Berufscollege Geschwister Scholl Schule in Leverkusen Duitsland

▪          Centro Integrado Professionel de Formation Nr. 1 in Santander Spanje.

▪          Vegova Ljubljana Slovenië

▪          Salpaus Furter Education in Lahti Finland

▪          Federal Mogul Burscheid Duitsland.

 

Samen met deze 5 collega onderwijsinstellingen is er sinds 2011 een partnership gevormd.

De ultieme doelstelling is het ontwikkelen van een Europees netwerk van studenten, leraren, scholen en bedrijven, gericht op samenwerking en uitwisseling in het middelbaar technisch beroepsonderwijs.

Vandaar de naam “V-spiders” (Vocational  spiderweb).

 

Noemenswaardig is dat elke deelnemende school enkele bedrijven uit hun regio bereid gevonden heeft om, als stille partner, het project te ondersteunen.

Voor ROC Leeuwenborgh zijn dit Koninklijke Mosa Maastricht en Mora Productie BV Maastricht.

 

Door de Raad van Onderwijs van het Europees Parlement is dit V-spider-partnership erkend als “zeer waardevol” en in de beginfase ondersteund door het Leonardo Fonds van het Life Long Learning Program van de EU.

 

 

Symposium Maastricht 2018

Naast diverse uitwisselingsactiviteiten staat ieder jaar het V-spider symposium op het programma. Dit wordt op toerbeurt door alle partners georganiseerd. Belangrijkste activiteit hiervan is de projectopdracht voor studenten. Daarnaast zijn er enkele lezingen en presentaties.  

Ook is er aandacht voor culturele uitwisseling.

Met het oog op de onderwijskundige uitwisseling zijn de studenten en docenten de belangrijkste deelnemers. Maar de inbreng van lokale overheden en regionale bedrijven eveneens zeer waardevol.

 

ROC Leeuwenborgh heeft wederom (ook in 2013) eer om did jaar het symposium te organiseren. Dit zal plaatsvinden op  woensdag 16 mei tot en met vrijdag 18 mei 2018 en vind plaats op de locatie Sibemaweg 20 Maastricht.

Tijdens deze dagen zullen c.a. 60 studenten, docenten, schooldirecties van de 5 partners, enkele bedrijven en vertegenwoordigers van gemeente /provincie, een uitgebreid programma bijwonen.

The European Parcel Sorting Line (PSL)

Een belangrijk item in het symposiumprogramma is de presentatie en demonstratie van de open studenten-opdracht. Een projectopdracht die speciaal voor dit symposium is uitgeschreven.

Er is gekozen voor een project dat alles van doen heeft geautomatiseerde productie  in combinatie met innovatieve technieken, namelijk een installatie voor het automatisch sorteren van postpakketten: “The PSL”.

Zes  studententeams ontwikkelen een detecteer- en sorteereenheid voor brieven en pakketten. Opzetten, positioneren, stempelen overzetten en  uitsorteren zijn acties die uitgevoerd moeten worden..

Elk team neemt  een specifieke eenheid voor zijn rekening.  Ze zijn reeds vanaf februari hun toegewezen eenheid op de eigen school aan het bouwen. Op 16, 17 en 18 mei worden  de verschillende eenheden fysiek tot één installatie in Maastricht samengevoegd.  

Communicatie

Voor de studenten een hele uitdaging, waarbij communicatie tussen de verschillende landenteams cruciaal is voor het slagen van het project.

Wie neemt welke eenheid voor zijn rekening? Hoe ziet het mainframe, waarop alle eenheden gebouwd gaan worden, er uit? Welke energievoorzieningen zijn nodig? Zijn er pc’s  voor speciale programmatuur beschikbaar, enzovoorts,  enzovoorts,? Enkele voorbeelden van de tientallen vragen die de teams zullen moeten beantwoorden! Door deze opdracht zijn de teams genoodzaakt om in een vroeg stadium intensief met elkaar samen te werken en te communiceren.  (mailen, appen en skypen)

 

Een jury, bestaande uit docenten,  vertegenwoordigers van de bedrijven en gemeente/provincie zullen de inzendingen beoordelen en samen met de schooldirectie “awarden.

 

Planning:

Opening symposium: woensdag 16 mei, 10.30 uur.

Donderdagmiddag 17 mei vinden de team-projectpresentaties plaats.

Vrijdagochtend 18 mei demonstreren, “button press”  om  9.15 uur.

Vrijdagmiddag award ceremony.

 

 

Tot nu toe:

De studententeams hebben hard en bijzonder enthousiast gewerkt aan het bedenken van gecompliceerde technieken en oplossingen.

De ontwerp en fabricagetekeningen zij overal uit de printers gerold.

De daadwerkelijke fabricage is  op 6 Europese locatie in volle gang, deadline inzicht!

De symposiumvoorbereidingen  lopen voorspoedig,

 

 

De grote vraag is en blijft nog tot 18 mei aanstaande:

“Will this  European cooperation-miracle happen?”