EEN TERUGBLIK OP EEN INSPIREREND EVENT

EEN TERUGBLIK OP EEN INSPIREREND EVENT 

Onbekend maakt onbemind

Omdat collega’s in de nieuwe setting van het Techniekcollege onvoldoende op de hoogte zijn van wat Tech2Ceate produceert, teams zoal doen en welke ontwikkelingen teams doormaken, werd het hoog tijd voor een interne inspirerende kennismaking.

Het organisatieteam over “het Preuvenemint”

“Preuvenemint is letterlijk een proefevenement, waarin teams hun ontwikkelingen aan elkaar presenteren in de vorm van masterclasses en een innovatiemarkt. Leren van en met elkaar, onder het genot van lekkere proeverijtjes, in de inspirerende omgeving. Mensen uit Zuid-Limburg kennen het evenement Preuvenemint van Maastricht of hebben er in ieder geval van gehoord. Ruiken, proeven, horen, zien, voelen, ontdekken, verbazen, motiveren, prikkelen, leren met elkaar, dat is wat ook wij hebben gedaan op 19 april jl. tijdens ons eerste Preuvenemint in de wereld van Vliegtuigtechniek”

Innovatief

Tech2Create is het innovatieplatform voor o.a. het Techniekcollege. Nu Tech2Create het laatste jaar ingaat is het tijd voor verduurzamen. In het najaar van 2017 is in het kader van de beleidsontwikkeling van het Techniekcollege [WATT (World According To Techniekcollege)] in teams de stand van zaken met betrekking tot innovaties opgehaald. Achter de identiteit van elke afdeling bleken   efficiëntie   verbeteringen, onderwijsveranderingen en zelfs baanbrekende (disruptieve) innovaties schuil te gaan. Samen met de producten van Tech2Create en de door Tech2Create opgestelde onderwijsvisie voor het Techniekcollege genoeg materiaal voor een flitsend intern event.

WATT staat voor de World According To Techniekcollege. De visie van Techniekcollege op hoe het de organisatie in 2020 ingericht heeft in bouwsteentjes, waarmee gepersonaliseerd leren in een eigentijds curriculum wendbaarheid realiseert. Met WATT versterkt Techniekcollege zichzelf op een hedendaagse, krachtige wijze W(watt)=A(amps) x V(volts).

Communicatie

Met de komst van Ferdinand van Kampen, directeur Techniekcollege, zijn de marktgerichte invulling en de transitie naar de Werelden van Techniekcollege in een stroomversnelling gekomen. Communicatie hierover is voor het Techniekcollege momenteel de belangrijkste cultuurdrager. Mede in dat licht is in februari 2018 besloten de nieuwe visie op de werelden, de ontwikkelde kennis en innovatie van de teams zelf en de ontwikkelde kennis en innovatie van Tech2Create aan elkaar te koppelen in de vorm van een cultuurinterventie, waarin kennisdeling centraal staat: het Preuvenemint. Er werden 10 masterclasses en 10 workshops verzorgd door onze  eigen collega’s.

Succesvol

Meteen na het Preuvenemint is er geëvalueerd en gevraagd naar veranderingsbehoeften. Techniekcollege: “Wat doen we goed, wat kan beter?“ Het gebruikte onderzoeksinstrument1 (de change capacity scan van Metselaar en Cozijnsen) is ingedeeld in 5 thema’s:

  • Evaluatie van het Preuvenemint
  • In welke mate ervaart de medewerker organisatorische ondersteuning van Techniekcollege bij innovaties?
  • In welke mate is de medewerker zelf verandergericht?
  • Hoe is kennismanagement in Techniekcollege geregeld, in welke mate wordt kennis gedeeld?
  • In welke mate worden de ontwikkelde producten van Tech2Create al gekend?

Pareltjes

Het delen van elkaars pareltjes bleek een belangrijke wens van de vertegenwoordigers van de teams tijdens de eerste WATT- bijeenkomst in december 2017. Tegelijkertijd bleek de Publiek Private Samenwerking Tech2Create klaar te zijn om de door hen ontwikkelde en geteste producten breder te gaan tonen. Immers een van de doelen voor de eindfase van Tech2Create is het verduurzamen door implementatie in de teams.

We concluderen dat het Preuvenemint een uiterst succesvolle interventie is geweest en vraagt om vervolg, verbreding en verdieping. Uitbreiden met bedrijfsleven en studenten, samen verder leren!

Het Techniekcollege is voornemens een vervolg te gaan geven aan dit Preuvenemint. In het najaar staat een event voor en met het bedrijfsleven gepland.               

Graag tot ziens

Peter Tillmann  Tech2Create