# Een klas vol gemotiveerde mensen die de eindstreep gaan halen

VOORSCHAKELEN

Voorbereiding is het halve werk. Natuurlijk krijgen alle deelnemers een voorlichting voordat ze het startschot horen voor hun opleiding, maar leren en werken tegelijkertijd is topsport. Bij VDL Nedcar, een werkgever die leren stimuleert, vallen na de gebruikelijke voorlichting en intake toch nog 20% uit. Dat is natuurlijk doodzonde en voor de deelnemers niet echt motiverend. Met een goed doordacht voorschakelprogramma lijkt daar nu blijvend verandering in te komen; eerst een paar weken ervaren wat studeren en werken nu precies inhoudt. “Dit voorschakelprogramma”, aldus docent Roel Kessels “Lijkt een gouden zet.”

Streven naar succesvol opleiden

Rendement en succesvol zijn is voor zowel VDL Nedcar als het Techniekcollege een issue.

Maar ook de deelnemer wil zijn inspanning beloond zien met een diploma. In samenwerking met Tech2Create is een zes weken omvattend voorschakelprogramma ontwikkeld. Een programma dat voor de deelnemers waardevol is, ook wanneer na dit traject zou blijken dat een studie niet zinvol is. Martine Vranken, loopbaanadviseur verwoordt dit als volgt: “Na de zes weken verzamel ik alle gegevens over wat er geleerd en ervaren is en de AMN-talentscan. Met de docenten en praktijkbegeleider praat ik over de resultaten van de gemaakte opdrachten en over de indruk van de kandidaat. Vervolgens ga ik in een gesprek na of de beoogde opleiding voldoende aansluit bij wat de deelnemer wil. De uitkomt van mijn advies kan meerledig zijn, maar er wordt vooral geïnventariseerd wat de sterke kanten zijn van de deelnemer. Wat heeft hij of zij VDL te bieden en wat kan de opleiding hier nog aan toevoegen? Prima om te starten of wacht nog even en start later. Breng bijvoorbeeld eerst je thuissituatie op orde. Of kies een totaal andere opleiding of een ander niveau, want dat past jou veel beter. Kortom maatwerk”.

Ervaar wat je krijgt

Roel Kessels, docent @ Techniekcollege: “Aan iedereen die een opleiding wil gaan volgen vertellen we precies wat we gaan doen en welke vaardigheden we daarvoor nodig hebben. We gaan de studenten volledig belasten, net zoals we dat in de reguliere opleiding doen. We houden ons in de zes weken van dit voorschakelprogramma onder andere bezig met het verstrekken van de digitale vaardigheden. Dit is noodzakelijk, want ons materiaal staat in Teams van Office 365. Daarnaast leggen we uit hoe onze IBO (integrale beroepsopdracht) onderwijsmethodiek in elkaar zit en is er volop aandacht voor studievaardigheden. Deelnemers gaan zelfstandig met aangepaste opdrachten aan de slag, formuleren zelf een deel van hun leervragen en leren te reflecteren.”

Rob Herber van VDL Nedcar: “Opleiden van onze medewerkers is essentieel. Dat doen we ook via mbo-opleidingen/opleidingen in eigen tijd om jezelf te verbeteren. Er is binnen onze werknemerspopulatie - en dus ook binnen de groep die wil beginnen - best veel verschil in startniveau. We hebben medewerkers die op hun 50ste beginnen met een opleiding en al 30 jaar niet meer in de schoolbanken hebben gezeten. En het kan best zijn, dat je op dit moment helemaal nog geen tijd hebt voor een opleiding. Daar komen we nu achter tijdens het voorschakeltraject en niet als je opleiding al is gestart. Dit voorschakel programma biedt de mogelijkheid om te ervaren en te selecteren met als resultaat homogene en gemotiveerde lesgroepen. Mensen die, zoals nu blijkt, niet gaan uitvallen. Door te investeren in dit voorschakelprogramma voorkomen we veel grotere desinvesteringen. Win-win voor alle partijen”, aldus Rob Herber.

Rob Herber: “Om te kunnen anticiperen op de aanwezige verschillen (taal, vooropleiding, digitale vaardigheden etc.), hebben wij binnen ons Manufacturingcollege flexibele docenten nodig. Mensen zoals Roel Kessels van het Techniekcollege, daar zijn we erg blij mee. Docenten die begrijpen wat er in een productiebedrijf speelt en begrip hebben voor tussentijdse noodzakelijke aanpassingen.”

Paspoort Roel Kessels

28 jaar, woonachtig in Veldwezelt (Be). Volgde na zijn mbo-4 Werktuigbouwkunde de technische lerarenopleiding. Begon met opvoeren van brommers en sleutelen aan auto’s. Zijn hobby is, naast bodybuilding, zijn werk als docent en natuurlijk zijn vriendin. “We zijn nu een huis aan het zoeken om op te gaan knappen” # bevlogen/ flexibel, toegankelijk. Kende VDL Nedcar al door zijn stage op het mbo en voelt zich daar nu helemaal thuis @ VD Nedcar manufacturing college i.s.m. Techniekcollege.

Start klaar

Het voorschakelprogramma kent een opdrachten-boek met de passende titel: “start klaar”. Als de deelnemer dit opdrachtenboek digitaal opent leest hij: “Een pessimist ziet in elke kans de moeilijkheden. Een optimist in elke moeilijkheid een kans” (Winston Churchill).

In dit traject is onze hoofddoelstelling om jou advies te geven voor je toekomstige loopbaan en mogelijk te selecteren voor een operator opleiding. Met deze opdracht “start klaar” gaan we ervoor zorgen dat we samen een zo goed mogelijk beeld van je krijgen.

Namens Tech2Create Peter Tillmann