Droom niet te leven, maar leef je droom!

Fluitend naar je werk

Veel van onze mbo-afgestudeerden vervolgen hun opleiding in het hbo. In dit artikel gaan we in gesprek met Bert Schroën, directeur van faculteit Bèta Sciences and Technology van Zuyd Hogeschool. Wat is de onderwijsdrive van Bert en hoe ziet hij de samenwerking met de omgeving en het mbo? Bert neemt ons mee in zijn levensverhaal, een noodzakelijke aanloop om zijn passie te kunnen doorgronden. Hij neemt ons mee naar het moment waarop hij 17 jaar is. “Als zoon van een aannemer leek ik voorbestemd voor het vak van bouwkundige. Verrassend was het moment van studiekeuze en de opstelling van mijn vader: “Bert bedenk bij het maken van je studiekeuze dat je straks elke dag fluitend naar je werk moet kunnen gaan! “Een moment om nooit te vergeten”, aldus Bert. “Ik volgde de stem in mijn hart en ging in Tilburg econometrie studeren.”

Noodgedwongen moest Bert door het plotselinge overlijden van zijn vader op 21-jarige leeftijd het bedrijf van zijn vader overnemen. Je wordt dan heel snel volwassen en doorloopt heel snel een harde leerschool. Na de verkoop van het bedrijf maakte Bert zijn studie af. Hij ging werken en trok de wereld rond. Hij startte zijn eigen bedrijf in marktonderzoek en marketingconsultancy. Dit bedrijf verkocht hij op 31-jarige leeftijd. Bert volgde daarna weer zijn hart, hij werd leraar. Bert wilde betekenisvol zijn voor mensen en iets doen dat impact heeft op de maatschappij. Van docent werd hij directeur, maar nog steeds is Bert een verbinder een mensen-mens.

BERT SCHROËN

Directeur van faculteit Bèta Sciences en Technology van Zuyd Hogeschool. Een nieuwe leider met een duidelijke visie op ontwikkelingen in de regio, een verbinder, strategisch en innovatief, plaatst de mens als centraal middelpunt. Hij heeft een brede maatschappelijke oriëntatie, is een snelle denker, kan analytisch schakelen op alle niveaus en is in staat om visie en strategie te vertalen naar dagelijks handelen. Een enthousiasmerende en stimulerende leider die het beste uit medewerkers weet te halen; bezit een goed evenwicht tussen ratio en emotie, empathie en communicatie. Bovenal ook familieman en vader van 2 zonen, bezoekt graag Roda JC. Daarnaast zingend, orgel bespelend, in de tuin of kokend aan te treffen en soms zie je hem als scheidsrechter bij het jeugdvoetbal.

Zuyd Hogeschool hanteert drie uitgangspunten om richting te geven aan het onderwijs:

  • Opleidingen creëren een praktijkgerichte leeromgeving. De studenten verwerven kennis en vaardigheden die hen optimaal toerusten op de beroepspraktijk.
  • We verbinden ons praktijkgericht onderzoek met het onderwijs. De studenten leren hoe zij met behulp van (eigen) onderzoek een bijdrage kunnen leveren aan vernieuwingen in de beroepspraktijk.
  • Onze studenten maken deel uit van een community waarin de professionele cultuur van de beroepspraktijk wordt voorgeleefd.

Het eerste uitgangspunt laat zien dat zowel Zuyd Hogeschool als het Techniekcollege het belangrijk en noodzakelijk vinden dat de leeromgeving zo goed mogelijk aansluit op het werken in de beroepspraktijk. Ze streven naar een leeromgeving waarin de professionele betekenis van de te ontwikkelen kennis en vaardigheden centraal staat. Ze maken daarbij bij voorkeur gebruik van onderwijswerkvormen die corresponderen met de beroepstaken. Een dergelijke op de beroepspraktijk gerichte leeromgeving versterkt de motivatie voor het leren van het beroep. In zo’n gemeenschap past, net zoals in de echte praktijk een samenspel van vmbo, mbo, hbo en academici. Elkaar aanvullend en versterkend.

Learning community

Studenten maken bij Zuyd deel uit van een leergemeenschap “team2.0”. Professionele groei is een interactief sociaal proces. De learning community binnen Zuyd Hogeschool is een authentieke specifieke leeromgeving, waarmee de student zich kan identificeren en waarbinnen hij graag leert. Studenten leren met elkaar en wat Bert Schroën en Ferdinand Van Kampen, directeur Techniekcollege, betreft, hbo en mbo samen. Docenten en studenten leren met elkaar en in de learning community zijn er steeds verbindingen tussen student, docent en professional (werkveld). Alle partijen voelen zich verantwoordelijk voor deze samenwerking en wisselwerking.

Een mooie overeenkomst tussen Zuyd Hogeschool en het Techniekcollege?

De studenten komen in hun opleiding regelmatig in aanraking met de beroepspraktijk. Onderdeel van elk curriculum is: leren via praktijkervaring. Voor een zo groot mogelijk leerrendement leren de studenten te reflecteren op hun praktijkervaringen.

Het werkveld wordt intensief betrokken bij de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van curricula.

De docenten zetten in het onderwijs zowel hun kennis als praktijkervaringen in. Voor de versterking van de motivatie zetten de opleidingen hedendaagse leermethoden en concepten in, die gericht zijn op intensief en actief leren. De digitale leeromgeving neemt in betekenis toe. Er is expliciet aandacht voor het individuele leerproces.

Peter Tillmann