Door flexibiliteit en wendbaarheid ontstaan oplossingen

Door ons technisch onderwijsaanbod flexibel in een meer wendbare organisatiestructuur te organiseren, geven we antwoord op de toekomstige behoeften van het bedrijfsleven. Margot Felix, programmamanager van Publiek Private Samenwerking PPS Laborator, ziet de uitdagingen waarvoor we staan en heeft de oplossing: “Samen met onze studenten en samenwerkende partners kunnen we door flexibeler te zijn deze uitdagingen het hoofd bieden.” Margot wil betekenisvol onderwijs bedenken. “Door het nieuwe te omarmen en het oude, het goede, te behouden, creëer je ruimte om je ontwikkelingen te verduurzamen”.

Margot over haar dromen en oplossingen.

Ecosysteem

 “Wat goed is moeten we bewaren, maar zorg dat je wendbaar kunt opereren in de hedendaagse snelle ontwikkelingen. Soms kan dat niet in projecten maar wel in processen. Doordat we onderdeel zijn van een groot (eco)systeem moeten we ons op alles richten en zijn we sterk van elkaar afhankelijk. Ons onderwijs moet inspelen op instroom, doorstroom, uitstroom en zij-instroom”, barst Margot los.

In co-creatie met het bedrijfsleven willen we ons technisch onderwijs meer als een beleving in een gave inspirerende omgeving aanbieden. Onze onderwijskundige visie WATT* helpt ons daarbij.

Bol en BBL mogen al geruime tijd gecombineerd in een opleiding aangeboden worden. Hier moeten we op inspelen, want de arbeidsmarkt staat te springen om personeel (ROA, 2017). Tegelijk gaan we in de PPS LABORATOR een nieuwe type “veelarmige” werknemer opleiden. Door een combinatie van analist, procesoperator en onderhoudsmonteur spelen we in op de vraag naar flexibele werknemers in de wereld van onderzoek en industrie.

Een Laborator? “Ja”, knikt Margot, “een breed opgeleide procesoperator die tijdens zijn dienst ook een monster analyseert en een eenvoudige storing weet te verhelpen. Hierdoor voorkomt hij dat kostbare plants stilvallen en enorme kosten ontstaan. Een PPS ondersteund door een RIF* maakt deze innovatie mogelijk.

RIF= subsidie vanuit de overheid ten gunste van Publiek Private Samenwerking (PPS), waarmee de overheid zelfverantwoordelijkheid belegt bij het mbo (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, 2016).  Voorbeelden: Chill, CIV Gebouwde Omgeving, Beyond, Voordeel en Vervolg, Tech2create en nu dus ook “Laborator”.

WATT= World According tot Techniek College, de onderwijskundige visie van Techniekcollege.

“Niet alles samen wel samen alles”

Hiërarchie nodigt niet uit tot zelfverantwoordelijkheid en innovatie en moet wat Margot betreft gaan verdwijnen. Samenwerken is de sleutel tot succes. In elke techniek wereld zal gedeeld leiderschap noodzakelijkerwijs ontstaan. Binnen een team vult men elkaar aan. Dit past mooi binnen onze visie.

Nieuwe helden

Margot gelooft in de nieuwe aanpak van het Techniekcollege. “Die gaat werken omdat we de belangen van collega’s en partners raken en oog hebben voor de heersende cultuur”. Door veel met elkaar te communiceren en bijvoorbeeld Preuvenementen te organiseren slechten we cultuurverschillen (Straathof, 2009). Voor onze studenten creëren we state of the art- voorzieningen. Op de locatie Arendstraat in Sittard investeren we flink. De wereld van Onderzoek en Industrie wordt daardoor nog betekenisvoller.

Een mooi vooruitzicht en alweer een droom die uitkomt.”

PASPOORT: Margot Felix


In 1964 geboren als dochter van een meestermeubelmaker. Ze is opgegroeid in een creatief gezin. Ze woont in Sittard. Ze is getrouwd. Margot is een dwarsdenker en doorzetter. Ze is ongeduldig en creatief. Ze gelooft in een leven lang studeren. Ze volgt op dit moment daarom ook de masteropleiding personal leadership of innovation and change.

Margot heeft na haar opleiding als docente tekenen, handvaardigheid, fotografie en kunstgeschiedenis 20 jaar gewerkt in het voortgezet onderwijs. Per 2008 werkzaam als opleidingsmanager bij Leeuwenborgh. Op dit moment werkt ze als programmamanager en coach. In haar vrije tijd schrijft en illustreert Margot verhalen.

Haar droom? Betekenisvol onderwijs creëren.  Allergisch is ze voor bevooroordeelde mensen.

 

Peter Tillmann

Tech2create