de wereld van de gebouwde omgeving

# Maartje #team bouw   DE WERELD VAN DE GEBOUWDE OMGEVING  # Floor # team E W&I

“Gaan we hier een Eiffeltoren bouwen?” dat moeten de Maastrichtenaren gedacht hebben bij de bouw in 1928 van dit Sphinx gebouw.”

Het Eiffelgebouw, nu gerestyled tot 21-eeuws studentenhotel, is de ontmoetingsplaats voor mijn interview met Maartje van der Beek en Floor Ummels, “girlpower” uit de wereld van de gebouwde omgeving van het Techniekcollege. De keuze voor deze locatie komt van beide dames. Hier komen oud en nieuw, design, interieur en techniek bij elkaar. Door dit soort creaties raakt vrijwel iedereen geïnspireerd.

Floor en Maartje stellen elkaar even voor. Maartje was opleidingsmanager van de afdeling Bouwkunde en vanaf dit kalenderjaar manager van de wereld van de gebouwde omgeving op de locatie Maastricht e.o.

Type stop 1,5 fte in 0,5 fte, moeder van 3 kinderen, mensen mens. Soms te zacht.

Floor, 27 jaar, nu 4 jaar bouwdocente en sinds vorig jaar teamleider bij het bouwteam in Beek. Energiek, snel lerend, een doener. Floor is geselecteerd uit meerdere kandidaten voor deze tijdelijke klus.

Projectleider (a.i.) gebouwde omgeving

Floor is een docente met een tijdelijke coördinerende en ondersteunende taak. Deze taak kunnen we het beste omschrijven als onderwijskundig projectleider gebouwde omgeving (OPLG). Voor volgend schooljaar zal er een structurele invulling gezocht gaan worden, waarbij de onderwijsteams nauw betrokken zullen worden. Ook in Maastricht komt er namelijk een “duo” die de leiding en teamaansturing zullen gaan verzorgen.

Met deze dames mag ik vandaag in gesprek over de wereld van de gebouwde omgeving. “In deze wereld komen alle facetten, nodig om een functionerend gebouw te realiseren bij elkaar”, begint Maartje. “Van duurzaam ontwerp tot uitvoering”.

Bouwinnovatie in de regio

“Onze regio kenmerkt zich maar beperkt door innovatie op bouwgebied” vervolgt Maartje. “Momenteel wordt er hier nog erg traditioneel gebouwd. Als school willen wij, door o.a. het realiseren van een expertisecentrum, een boost geven aan bouwinnovatie. Onze docenten gaan daartoe elders in het land hun voelhorens uitsteken en bijvoorbeeld via docentenstage bij de TU en bedrijven, kennisnemen van recente ontwikkelingen. In de installatietechniek verwachten we wat meer innovatieve kracht vanuit de regionale bedrijven. Met deze bedrijven willen we ons sterker dan voorheen gaan verbinden. Samenwerken en nog meer dienstverlenend zijn”. We realiseren ons daarbij aldus Floor dat we onze jaartaak ook op andere tijden en momenten zullen moeten inzetten. Ik zie daar kansen maar ook uitdagingen.

We gaan meer dan nu, werk maken van een betere werk- en leeromgeving voor onze studenten. We denken aan een praktijkruimte met daarin o.a. een “Tiny house” vol met technische snufjes. In een Tiny house komen alle bouwdisciplines bij elkaar en kunnen studenten kennisnemen van elkaars expertise en in de toekomst hiermee rekening houden.

Teams zullen nadrukkelijker moeten gaan aangeven waar de innovaties c.q. de ontwikkelingen in het beroepenveld liggen. Ze zullen ook hun eigen innovatie moeten aanjagen. Waarom nu de keuze voor een “wereld van gebouwde omgeving” en geen aparte afdelingen? Innovatie, aldus Floor, vindt meestal plaats op het snijvlak van verschillende disciplines.

Floor tekent en legt mij uit waarom de wereld van de gebouwde omgeving uit de disciplines elektro, installatie, werktuigbouw en bouwkunde moet bestaan. Deze disciplines heb je allemaal nodig en moeten op elkaar zijn afgestemd om een goed functionerend eindproduct te kunnen realiseren.

Positiviteit

Floor wat gun je de teams? “Die gun ik heel veel positiviteit en oplossingsgerichtheid, laten we elkaar de kans geven. Elkaar nog meer vertrouwen en versterken”. Maartje waarom zijn jullie ideeën voor een state of the art wereld van de gebouwde omgeving over 3 jaar een succes geworden? “De toekomstige ontwikkelingen gaan in zo’n snel tempo op ons af komen en dit gaat veel van ons vragen. Door echt de verbinding aan te gaan met bedrijven en nog meer met elkaar (ROC’s) ben ik ervan overtuigd dat we hier een geweldige wereld van kunnen maken.

Deze letters stonden ooit op het dak van het Eiffel Sphinx gebouw. De S staat nu wat ons betreft voor samenwerken en voor State of the art leeromgeving. Op de systemen en werkprocessen hebben we inmiddels meer vat. Nu breekt een tijd aan van meer vertrouwen, innoveren en investeren”.

Peter Tillmann