De verbinder die verbindt

D E V E R B I N D E R die V E R B I N D T

Een Afrikaans gezegde uit de Ubuntu beweging zegt: “Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen? Ga dan samen”. Dit gezegde is perfect van toepassing op Jan van Nierop, noem hem mister vmbo of mister doorlopende leerlijn. Jan maakt er zijn levenswerk van om verbinding te leggen tussen partijen. Recentelijk tussen vmbo en mbo met betrekking tot de doorlopende leerlijn. Wat mij betreft is Jan de grondlegger van ons huidige ecosysteem denken.

Vmbo bijzonder

Vmbo is geen eindonderwijs; vmbo-ers zullen na hun diplomering altijd (moeten) doorgaan, ze hebben immers geen startkwalificatie. 85% van alle vmbo-leerlingen stroomt door naar het mbo, 15% naar de havo. Het is de droom van Jan van Nierop, voormalig voorzitter van een regionaal vmbo en nu “mister vmbo” van Zuid-Nederland, dat het vmbo gaat veranderen in een opleiding met een mbo-niveau 2, 3 of 4 diploma.

Samen

Jan van Nierop is heel duidelijk…”We zullen het samen moeten oppakken.” De eerste stapjes zijn gezet, meer moeten er nu volgen. In het onderwijsprogramma TOZL (Techniekopleidingen Zuid-Limburg) hebben vmbo en mbo voor de vakmanschapsroute (lees mbo2) gave programma’s ontwikkeld. Starten in het vmbo en dan naadloos doorlopen in het mbo. Teams van vmbo en mbo docenten die samen opleiden in een contextrijke en uitdagende leeromgeving. Die leeromgeving zal een co-creatie moeten zijn van vmbo, mbo en bedrijfsleven. Provincie, gemeente, onderwijs en bedrijfsleven zullen de handen in elkaar gaan slaan en die gave contextrijke omgeving gaan realiseren.

Stap over je eigen schaduw heen

Laten we samen een antwoord geven op de enorme uitdaging waar we ook in deze regio voor staan. De technische bedrijven staan te trappelen om personeel. In het belang van onze regio, maar startend bij het belang van de keuze van onze leerlingen. Er moet immers meer instroom komen in de techniek. 35% van alle vmbo’s zullen een techniekprofiel moeten kiezen, willen we antwoord kunnen geven op de vacature vraag.

Beeldvorming

Vmbo-ers gaan pas meer voor techniek kiezen als de verkeerde denkbeelden plaats gemaakt hebben voor de enorme kansen, de mooie beroepen en de juiste beeldvorming.

“Technische beroepen worden nu vaak als laag opgeleid betiteld en dat is volledig ten onrechte” stelt Jan. Er is veel theoretische en praktische kennis nodig om iets te kunnen maken. “Ministerpresident Mark Rutten kan zijn auto niet zelf repareren en als zijn cv-installatie stuk is, zit hij met zijn handen in het haar” aldus Jan van Nierop. Hij geeft aan dat we ons met de huidige stelselvorming bepaald geen goede dienst verlenen. Wel beschouwd, zijn er immers maar twee opleidingsrichtingen. Een richting die opleidt tot een beroep en de andere, de richting die opleidt tot wetenschapper. Dus zowel havo, mavo en vmbo leiden op tot beroepen.

Mijn passie

De passie van Jan van Nierop ligt bij de doelgroep 12-16-jarigen met praktisch talent. Het zit vermoedelijk in zijn genen. Voor deze fantastische doelgroep heeft Jan zich ingezet en dat zal ook wel zo blijven.

Gelukkig hebben zowel het vmbo als het mbo ingezien dat de enorme berg specialisaties (richtingen) voor startende leerlingen/studenten “onverteerbaar” is. Het vmbo ging van 35 specialisaties naar 10 profielen en als het aan Jan ligt, worden dat er nog minder. Hij is blij met de “werelden van het Techniekcollege”. Die werelden zijn voor bedrijven en leerlingen nu herkenbaar. Laten we met alle partijen samen bouwen aan ecosystemen, komen tot duurzame samenwerking, wederkerigheid. Flexibel en toch verbonden.

10.000 uur

Elke topsporter weet het, pas na 10.000 uur trainen kun je de top halen. Jan denkt dat dit voor beroepsbeoefenaars ook het geval is. Onze leerlingen komen na een mbo-traject met pakweg 1000 “trainingsuren” het bedrijf binnen. Bedrijven die verwachten meteen een volleerd en “ervaren” medewerker. Iemand die meteen rendeert. Bedrijven zullen meer dan nu moeten gaan beseffen dat we, net als vroeger, jonge werknemers moeten coachen en begeleiden! Waarom Jan dat vindt? 25% van het Technisch opgeleid personeel verdwijnt gedurende het eerste werkjaar! Deze teleurstelling en desinvestering moeten we samen een halt toe roepen!

Afbeeldingsresultaat voor vmbo

JAN VAN NIEROP

62 jaar, waterman, kan moeilijk stilzitten, gepassioneerd en bevlogen van de vmbo doelgroep. Betrokken bij mensen waarbij het allemaal niet vanzelf gaat. Kwartiermaker vmbo Techniek Zuid-Limburg/Ambassadeur sterk techniek onderwijs inzet 100 miljoen voor technisch vmbo.

Hobby’s: golfen met zijn vaste vriendengroep, zelf koken en wijn drinken.

Great things are never done by one person, they’re done by a team of people. (Steve Jobs)

Peter TillmannTech2Create onderdeel van het Techniekcollege