Brightlands

De Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen ligt op de Chemelot site welke  internationaal bekend staat als een van de grootste en meest innovatieve chemiesites van Europa. Niet voor niets is deze campus de thuishaven van CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs) en maken ze een wezenlijk onderdeel uit van een innovatief ecosysteem. Vandaag heb ik een ontmoeting met de CEO “baas” van deze campus: Bert Kip. “We staan voor een enorme uitdaging”, aldus Kip, “Hoe gaan we de noodzakelijke innovatie versnellen? Hoe zetten we bedreigingen om in kansen?” Aan het woord is een bevlogen man die als passie heeft het verbinden van mensen op een manier zodat ze enthousiast worden. Bert staat stil bij het opleiden van de toekomstige generatie kenniswerkers. Een generatie die niet alleen zal bestaan uit jongelingen. Bert heeft een uitgesproken visie op onderwijsvernieuwing en docent vernieuwing. Een ding is voor hem duidelijk: je kunt niet meer opleiden met de kennis van 20 jaar geleden.

PASPOORT

BERT KIP

CEO Brightlands Chemelot Campus. 1

1960 Studeerde chemische technologie in Twente en Eindhoven

Sinds 1987 werkzaam en woonachtig in Limburg. Drie dochters. Hobby’s (werken) tuinieren.

1Brightlands Chemelot Campus is one of the eight National Science and Innovation Parks in The Netherlands. Since 2012, the campus development is executed by a consortium of three parties: Royal DSM, the Province of Limburg and Maastricht.

Bert Kip geeft aan dat er in Limburg bewust gekozen is om in vier domeinen innovatieve ecosystemen te ontwikkelen op de vier Brightlands campussen. Samen gaan ze de “ratrace” aan. Universiteit Maastricht en Provincie zijn altijd van de partij. In Heerlen doet   APG mee en werken we op het vlak van de big data en kunstmatige intelligentie. In Maastricht, samen met het academisch ziekenhuis, werken we op het vlak van de gezondheid, In Venlo samen met een groep mkb-bedrijven met betrekking tot gezonde voeding en hier in Geleen DSM op het gebied van materialen en chemie. Op de Brightlands Chemelot Campus werken inmiddels ca.  80 partijen o.a. UM, Zuyd Hogeschool, Arcus en Leeuwenborgh.

Brightlands is an open innovation community in a global context and connects four campuses in the province of Limburg, the Netherlands. Joint focus is health and sustainability. Brightlands combines science, business and education in materials, health, food and smart services. The campuses offer entrepreneurs, scientists and students, state of the art facilities to support development, innovation and growth.

Ecosysteem

De kracht en sterkte van een ecosysteem is om mensen in startups, bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen bij elkaar te brengen in zgn. gemeenschappen (communities). Het bouwen van een campus ecosysteem is iets van de lange adem. Bert heeft zich o.a. laten inspireren door wat er in Leuven in de afgelopen 40-50 jaar gegroeid is. Het bouwen van een gemeenschap is een ontdekkingsreis, een zoektocht. Breng de mensen in de juiste settings, laats ze sub-communities bouwen. Mijn taak en passie is om samen met het campus team de concepten hiervoor te bedenken en te faciliteren om daarna zo snel als mogelijk de community zelf eigenaar te laten zijn. Bert maakt dit duidelijk door een voorbeeld. “We faciliteren een businessclub van mkb-bedrijven. Dat doen we op alle vier de campussen samen. De bedrijven vormen zelf het bestuur en zijn lid van de businessclub en bepalen zelf de inhoud.”

Contextrijk

Bert, welke plek heeft het onderwijs in dit ecosysteem en hoe kijk je in dit verband aan tegen het mbo? “Jullie huidige directeur Ferdinand van Kampen noemt het socialiseren, dit is volgens mij ook de kern van waar het om draait. Breng studenten in die context waarin ze straks gaan acteren”.

Industrie 4.0

Op deze campus is volgens Bert een unieke onderwijsomgeving gecreëerd. Een omgeving die contextrijk is en die net zoals in de echte beroepspraktijk bestaat uit mensen (kenniswerkers) van diverse niveaus die met elkaar samenwerken en samen met en van elkaar leren. Academici, hbo’ers en mbo’ers vormen bij CHILL een community. Samen pakken ze echte “thema’s en uitdagingen” op waar bedrijven mee kampen. Op die manier simuleren en creëren we de echte beroepspraktijk. Eigenlijk is het heel vreemd dat je jongeren meestal eerst vier jaar lang in een klas stopt met allemaal hetzelfde niveau terwijl dat in hun werk later heel anders is. Hier bij CHILL hebben we dat doorbroken.

Het is goed om te constateren dat de verbinding tussen het mbo en de Chemelot wereld elkaar steeds beter weten te vinden.  In de beginfase lukte dat minder goed; de werelden lagen te ver uit elkaar.  Het verzoek tot samenwerken en de uitdaging oppakken om het totaal anders te gaan doen, werd toen misschien wel ervaren als kritiek op wat het mbo deed. De grote uitdagingen in de procesindustrie vragen om een versnelling in de innovatie, o.a. in Industrie 4.0. We zullen ook in het onderwijs de kracht (voorspellende waarde) van big data en artificial intelligence/digitalisering moeten gaan omarmen. Dit vraagt onderwijsvernieuwing (crossovers en wendbaarheid) en docentvernieuwing. Samen in verbinding met elkaar (bedrijven, kennisdragers, onderwijsinstellingen etc.) gaat ons dat lukken? En daarvoor zijn goed opgeleide mensen op alle niveaus cruciaal.

CHILL

https://www.chillabs.nl/

Een unieke innovatieve leer-werk omgeving op de Brightlands Chemelot Campus.

CHILL is opgericht als een samenwerking tussen de ‘Founding Fathers’ SABIC, DSM, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Zuyd Hogeschool en Maastricht University. Als Centre of Expertise (CoE, hbo gerelateerd) en Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV, mbo gerelateerd) geven we bij CHILL vorm en inhoud aan het Nederlandse topsectorenbeleid. CHILL werd mogelijk door financiële ondersteuning van het Rijk, de provincie Limburg en de grote gemeenten.

Onze kijk op chemie

Innovaties en slimme oplossingen voor thema’s als duurzaamheid, gezondheid en gezonde voedsel problematiek zijn belangrijker dan ooit, onderstreept Bert. Moderne chemie kan hierin een sleutelrol vervullen, maar chemie is ook een kennis- en kapitaalintensieve sector waardoor vernieuwing soms stagneert. Breng je specialismen en faciliteiten bij elkaar, durf over je grenzen heen te kijken, dan zijn de mogelijkheden ongekend. Laat onderzoekers en eindgebruikers samenwerken, stel faciliteiten beschikbaar en stel vragen. Laat frisse geesten naar ideeën kijken en combineer dat met waardevolle ervaring. Ontwikkel en test. Het resultaat: nieuwe, zinnige, waardevolle en concrete producten die bedrijven in de markt kunnen zetten. Producten die het verschil maken voor u, voor ons, voor deze wereld.

Wat doet CHILL?

Bij CHILL maken we een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving beschikbaar waar bedrijven (van startup tot multinational) en kennisinstellingen (van mbo tot wo) samenwerken aan de ontwikkeling van kennis en nieuwe producten. We zorgen ervoor dat er voldoende, uitmuntend opgeleide mensen voor de sector beschikbaar komen én we leveren een bijdrage aan de profilering van de moderne chemie en haar rol in een leefbare samenleving. CHILL biedt state-of-the-art laboratoriumvoorzieningen en onderwijs.

   Peter Tillmann