Begeleiding 2.0

Een begeleidingsroute naar gepersonaliseerd leren


VDL Nedcar is een van de grotere bedrijfspartners waar het Techniekcollege opleidingen verzorgt. Meer dan 200 werknemers volgen, naast hun werk, daar nu een opleiding. Opleidingen die in nauwe samenwerking met VDL Nedcar zijn vormgegeven. Een opleiding volgen aansluitend of voorafgaand aan een drukke werkdag is topsport. De studerende werknemer heeft bij die klus top begeleiding nodig. Een team van mentoren, docenten en praktijkopleiders geeft op locatie van VDL Nedcar hier dagdagelijks vorm en inhoud aan en zorgt voor fantastisch innovatief onderwijs.

In dit artikel geeft Bram Buttiens, consultant van het Techniekcollege @ VDL Nedcar, een doorkijk in de manier waarop de begeleiding van de studenten daar gerealiseerd wordt.

Het onderwijs wordt vormgegeven door zgn. IBO’s. Integrale beroepsopdrachten die samen met VDL Nedcar zijn gemaakt. De docenten van het Techniekcollege zorgen er op hun beurt voor dat de juiste theorie, nodig voor het uitvoeren van die opdrachten, op het juiste moment en met de juiste omvang en diepgang beschikbaar is en “gedoceerd” wordt.

Een opleiding waarin deze “echte beroepsopdrachten” het hart vormen, vereist goed georganiseerde en op de persoon afgestemde begeleiding. In de driehoek bedrijf (praktijkopleider) school (docenten, mentoren en praktijkbegeleiders) en student (werknemer VDL Nedcar) moet het leren gaan gebeuren. Een harmonieuze samenwerking op basis van gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheden is van belang.

Per klas vormen vijf docenten, één mentor en één praktijkopleider bij VDL Nedcar een onderwijsteam. De mentor fungeert als spin in dit web en is verantwoordelijk voor het grote geheel. Eens per twee weken heeft hij met de klas een speciale IBO-les waarbij zaken als planning en voortgang besproken worden. Hij laat de studenten reflecteren, creëert een goed leerklimaat en begeleidt als het ware met de handen op de rug. Wekelijks bezoekt een van de vijf fulltime praktijkopleiders van VDL Nedcar de student op de werkvloer. Ook hij bespreekt de planning en de voortgang en vormt als het ware de ogen en oren van de mentor in de praktijk. De praktijkopleider bekijkt de opdrachten, reflecteert en bekijkt of alles “VDL Nedcar proof” is.

De mentor die tevens de rol vervult van BPV-begeleider (verantwoordelijke van de school voor de BPV in het bedrijf), gaat halverwege een IBO (na vijf weken) met de praktijkbegeleider bij elkaar zitten om de voortgang van de student te bespreken.

Na afloop van een IBO beoordeelt de mentor de IBO met een cijfer en formuleert hij een leeradvies (enkele aandachtspunten waaraan bij een volgende IBO gewerkt moet worden). Dit cijfer, samen met het leeradvies en de cijfers die behaald zijn voor toetsen, vormen de voortgangsrapportage. Een keer per half jaar is er met de student, de mentor, de praktijkopleider en de rayonleider een voortgangsgesprek. De rayonleider wordt op die manier meer bij de studievoortgang van de werknemer betrokken. Hij hoort hoe goed het gaat en waar nog uitdagingen liggen. Deze werkwijze levert commitment van het bedrijf voor de studie-inspanningen van de deelnemer in opleiding op.

Om de transfer van de IBO (praktijk) opdrachten naar de werkplekken nog concreter te maken, zijn de lessen in blokuren geroosterd. Zo ontstaat er tijd om met de deelnemers naar de diverse werkplekken te gaan. Op die werkplekken presenteert de student heel trots wat hij daar doet. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er bij de klas overzicht en inzicht ontstaat in de diversiteit van werkplekken bij dit bedrijf. De docent op zijn beurt ervaart de echte praktijk en kan die vervolgens meenemen in de lessen.

Om de begeleiding verder te professionaliseren maakt VDL Nedcar dankbaar gebruik van het door Tech2Create ontwikkelde materiaal. Zo nemen de praktijkopleiders deel aan workshops en train-de-trainer activiteiten en worden er pilots gedaan met een speciale begeleidingsapp en diverse ontwikkelde tools. Zo loopt er nu een pilot met de app4talent. Een app die studenten een extra gelegenheid biedt om talenten te laten zien! Vol trots kunnen zij de resultaten van hun opdrachten in deze app zichtbaar maken terwijl de mentor en de praktijkopleiders 24/7 de voortgang kunnen volgen en kunnen reageren. Hopelijk als volgt “goed bezig…mooi resultaat van opdracht 5 van IBO 1 ga door zo”

Peter Tillmann