#2018 was een bijzonder jaar!

# Teams aan het woord

2018 was voor het Techniekcollege in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Teams vonden elkaar. Deels in werelden en deels vanuit een samenstelling van de beide moederorganisaties. Voor dit jaaroverzicht zijn afdelingen/teams gevraagd om in een beperkt aantal woorden te benoemen wat voor hen kenmerkend was in 2018. Vandaar dat dit jaaroverzicht opgebouwd is uit uitspraken van teams.

#Tech2Create

Er leeft een “yes we can” mentaliteit, er wordt over de eigen teams en disciplines heen gedacht en men heeft de ontwikkelingen daardoor naar een hoger plan getild.

#Examencommissie

De examencommissie heeft in 2018 laten zien dat ze uitstekend in staat is om aan de wetgeving te voldoen. Zij is herkenbaar voor de teams, informeert de teams en de studenten en is trots op een goede samenwerking met alle partijen.

#Staf en ondersteuning en innovatie

Sinds 2018 stromen verzamelde successen door de aderen van het Techniekcollege en veroorzaken positieve bewegingen, mooie innovaties en wendbaarheid.

Maakindustrie & Automotive

#Maakindustrie (WEI)

Afgelopen jaar zijn we gestart met de doorlopende leerlijn (TOZL), een vernieuwd curriculum en we zijn ook gestart met leren op afstand (Zoom).

#Manufacturing college @ VDLNedcar

2018 is voor de VDL Nedcar Manufacturing College het jaar geweest van herinrichting, koersbepaling, transitie, teambuilding, maar het was vooral de stap naar zeer unieke onderwijsvernieuwing.

#Motorvoertuigen Without words!

#Bedrijfsopleidingen

De onderwijsontwikkeling van alle technische BBL-opleidingen, in samenwerking met het bedrijfsleven werden afgerond: onderwijs gebaseerd op authentieke beroepssituaties waarin de AVO-vakken en de 21e vaardigheden geïntegreerd worden aangeboden.

Onderzoek en Industrie

#Laboratoriumtechniek

In 2018 zijn we als team gegroeid in kennis en kunde en we hebben een toekomstgerichte ontwikkeling doorgemaakt in ons onderwijs, in de samenwerking met onze bedrijven en de relatie met het vmbo en hbo.

#Procestechniek

Licensed to Operate!

Bewustwording wat betreft kwaliteit, samenwerking en examineringsprocessen. We bouwden een nieuw curriculum dat onder meer ruimte biedt aan gepersonaliseerd onderwijs.

#Service & Onderhoud

2018 stond in het kader van reflecteren, de laatste jaren evalueren. Wat hebben we goed gedaan en wat kunnen we verbeteren en daarmee hebben we onze onderwijsvisie herijkt. De komende jaren gaan we werken om deze visie te realiseren.

#Industrial Design & Development

Wij zijn er trots op dat we dit jaar als topopleiding in de mbo-keuzegids staan. Dit laat zien dat we de juiste keuzes hebben gemaakt in het verleden. Ons doel is om vanuit deze sterke basis ons onderwijs verder door te ontwikkelen en de leerling nog meer centraal te stellen.

Gebouwde Omgeving

# Team Gebouwde omgeving (recht vanuit het hart van de teams) G.O.!

Media & Sign

#Media en Sign

2018 was voor de afdeling media/sign een jaar van bouwen. Bouwen aan nog betere opleidingen, bouwen aan samenwerking en bouwen aan de toekomst.

Luchtvaarttechniek

#Luchtvaarttechniek

Onze opleidingen zijn in de mbo-gids aangemerkt als topopleiding. In het kader van stimuleren door te excelleren van het Nederlands Luchtvaart Fonds hebben twee studenten van de opleiding de tweede plaats behaald.